Comissió d'Interior

Dia:
Dimecres, 1 de març de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d'Interior per a informar sobre els fets que van tenir lloc a Rubí el 15 de desembre de 2016 arran d'una detenció (Tram. 357-00374/11)

    Comissió d'Interior

    Compareixença.