Comissió d'Interior

Dia:
Dimecres, 26 d'octubre de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre el Pla estratègic de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments 2017-2022 (Tram. 355-00046/11)

  Jordi Jané i Guasch, Conseller del Departament d'Interior

  Sessió informativa.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost anual d'un efectiu del Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 311-00190/11)

  Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 141, 54)

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el requeriment del document nacional d'identitat i el número de telèfon als periodistes que cobreixen operacions dels Mossos d'Esquadra (Tram. 311-00202/11)

  Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 179, 44)

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de continuar demanant el document nacional d'identitat i el número de telèfon als periodistes que cobreixen operacions dels Mossos d'Esquadra (Tram. 311-00203/11)

  Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 179, 44)

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'elaboració d'un fitxer de periodistes per la Divisió d'Afers Interns dels Mossos d'Esquadra (Tram. 311-00204/11)

  Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 179, 45)

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre una operació coordinada entre cossos de seguretat per a concentrar els venedors ambulants de productes falsificats de Barcelona al passeig de Joan de Borbó (Tram. 311-00205/11)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 192, 111)

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les instruccions donades als Mossos d'Esquadra amb relació al control de les activitats dels venedors ambulants de productes falsificats de Barcelona (Tram. 311-00206/11)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 192, 111)

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions dels Mossos d'Esquadra amb relació al control de les activitats dels venedors ambulants de productes falsificats de Barcelona (Tram. 311-00207/11)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 192, 112)

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les ordres de la Direcció General de la Policia al Cos de Mossos d'Esquadra amb relació als venedors ambulants de productes falsificats de Barcelona (Tram. 311-00208/11)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 192, 112)

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el dispositiu dels Mossos d'Esquadra amb relació als venedors ambulants de productes falsificats de Barcelona (Tram. 311-00209/11)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 192, 113)

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a fer front a la situació generada per la concentració de venedors ambulants de productes falsificats al passeig de Joan de Borbó, de Barcelona (Tram. 311-00210/11)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 192, 113)

 • 12

  Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives

  • 12.1

   Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 200-00004/11)

   Govern de la Generalitat

   Nomenament de la Ponència

   (Text presentat: BOPC, 92, 16)

  • 12.2

   Proposta d'audiència en comissió d'Estanis Martín de Nicolás, director general de Stub-Hub International, amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-00404/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.3

   Proposta d'audiència en ponència d'Estanis Martín de Nicolás, en representació de la plataforma StubHub, amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-00419/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.4

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació Espanyola d'Economia Digital (Adigital) amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-00405/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.5

   Proposta d'audiència en ponència d'Iñaki Uriarte, en representació d'Adigital, amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-00418/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.6

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Unió de Consumidors de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-00406/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.7

   Proposta d'audiència en comissió de Raimon Margalef, tècnic jurídic de la Unió de Consumidors de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-00447/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.8

   Proposta d'audiència en ponència de Salvador Domínguez, en representació de la Unió de Consumidors de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-00424/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.9

   Proposta d'audiència en ponència de Juan García, en representació de l'Associació Funcional per la Integració Social, amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-00420/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.10

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-00421/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.11

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació del Col·legi d'Enginyers Tècnics de Barcelona amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-00422/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.12

   Proposta d'audiència en ponència d'Oriol Mir, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-00423/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.13

   Proposta d'audiència en comissió del cap del Servei de Prevenció de la Subdirecció General Tècnica de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-00434/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.14

   Proposta d'audiència en comissió de Jaume Bosch Mestres, responsable de programes de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-00435/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.15

   Proposta d'audiència en comissió d'Eugeni Calsamiglia, director general de Ticketmaster, amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-00436/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.16

   Proposta d'audiència en comissió de Rafel Folch, tècnic superior de l'Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-00437/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.17

   Proposta d'audiència en comissió de Mercè Claramunt, advocada i mediadora, amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-00442/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.18

   Proposta d'audiència en comissió d'Emília Andreu, tècnica de l'Administració, amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-00443/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.19

   Proposta d'audiència en comissió d'Aïda Gascón, presidenta d'Anima Naturalis, amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-00444/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.20

   Proposta d'audiència en comissió d'Anna Mulà, advocada, amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-00445/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.21

   Proposta d'audiència en comissió de Jordi San José Buenaventura, alcalde de Sant Feliu de Llobregat, amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-00446/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.