Comissió d'Interior

Dia:
Dimecres, 20 de juliol de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre el Pla general de seguretat de Catalunya 2016-2019 (Tram. 355-00037/11)

  Jordi Jané i Guasch, Conseller del Departament d'Interior

  Sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre el col·lectiu Mossos per la Independència i sobre l'ús que aquest col·lectiu fa d'una imatge basada en el logotip oficial del Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 354-00080/11)

  Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre les notícies aparegudes a la premsa amb relació a l'elaboració per la Divisió d'Afers Interns dels Mossos d'Esquadra d'un fitxer amb dades de periodistes (Tram. 356-00232/11)

  Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de Carlos Pérez Solsona, agent dels Mossos d'Esquadra, davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre la problemàtica del règim disciplinari del Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 356-00244/11)

  Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de Felipe Amador Amador, agent dels Mossos d'Esquadra, davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre la problemàtica del règim disciplinari del Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 356-00245/11)

  Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Francisco Javier Carrión Fernández, agent dels Mossos d'Esquadra, davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre la problemàtica del règim disciplinari del Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 356-00246/11)

  Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre les informacions aparegudes amb relació a l'atac al web del Sindicat de Policies de Catalunya de l'octubre del 2013 (Tram. 356-00256/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Proposta de resolució sobre la segona activitat de mossos d'esquadra, policies locals i bombers (Tram. 250-00453/11)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialista; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Alberto Villagrasa Gil, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Mireia Vehí i Cantenys, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 140, 51)