Comissió d'Interior

Dia:
Dimecres, 6 de juliol de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre l'actuació dels Mossos d'Esquadra en l'operació Pandora (Tram. 356-00223/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Informe del Grup de Treball sobre la Utilització per la Policia de Pistoles Elèctriques (Tram. 266-00001/11)

  Grup de Treball sobre la Utilització per la Policia de Pistoles Elèctriques

  Debat i votació de les propostes de conclusions presentades pels grups parlamentaris

 • 3

  Proposta de resolució sobre la reactivació de la Junta de Seguretat de Catalunya (Tram. 250-00223/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 83, 10)

 • 4

  Proposta de resolució sobre les funcions de l'oficina temporal dels Mossos d'Esquadra a Aitona (Tram. 250-00423/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alberto Villagrasa Gil, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 128, 62; esmenes: BOPC, 165, 20)