Comissió d'Interior

Dia:
Dilluns, 6 de juny de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre l'actuació policial al desallotjament del Banc Expropiat del barri de Gràcia, de Barcelona, el 23 de maig de 2016 (Tram. 354-00069/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'Àngel Gómez-Quintero Mora, president de l'Associació per a la Integració Laboral - Mossos d'Esquadra, davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre les situacions de baixa laboral dels agents amb relació a l'ús d'armes (Tram. 356-00193/11)

  Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior i amb la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre el programa de prevenció i d'extinció d'incendis del 2016 (Tram. 355-00031/11)

  Jordi Jané i Guasch, Conseller del Departament d'Interior; Meritxell Serret i Aleu, Consellera del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  Sessió informativa.