Comissió d'Interior

Dia:
Dimecres, 25 de maig de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d'Interior per a informar sobre els fets que van tenir lloc a Sant Feliu de Llobregat el 14 d'abril de 2016 i sobre el protocol aplicat amb relació a aquests fets (Tram. 357-00090/11)

  Comissió d'Interior

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació de la Xarxa Antirepressió de Familiars de Detingudes davant la Comissió d'Interior per a informar sobre la repressió i la gestió policials de la dissidència política (Tram. 357-00091/11)

  Comissió d'Interior

  Compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre les nevades del febrer del 2016 (Tram. 250-00214/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista; Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialista; Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 77, 51)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la reactivació de la Junta de Seguretat de Catalunya (Tram. 250-00222/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 83, 10)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el parc de bombers de Figueres (Tram. 250-00263/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 89, 73; esmenes: BOPC, 115, 15)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la suspensió de l'ús de les pistoles elèctriques (Tram. 250-00272/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Mireia Vehí i Cantenys, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 98, 27)

 • 7

  Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre l'actuació policial al desallotjament del Banc Expropiat del barri de Gràcia, de Barcelona, el 23 de maig de 2016 (Tram. 356-00190/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre l'actuació policial al desallotjament del Banc Expropiat del barri de Gràcia, de Barcelona, el 23 de maig de 2016

 • 9

  Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre l'actuació policial al desallotjament del Banc Expropiat del barri de Gràcia, de Barcelona, el 23 de maig de 2016 (Tram. 356-00192/11)

  Lluís Guinó i Subirós, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d'Interior per a informar sobre l'actuació policial al desallotjament del Banc Expropiat del barri de Gràcia, de Barcelona, el 23 de maig de 2016 (Tram. 357-00110/11)

  Comissió d'Interior

  Compareixença.