Comissió d'Interior

Dia:
Dimecres, 13 d'abril de 2016
Hora:
15:15h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Xarxa Antirepressió de Familiars de Detingudes davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre la repressió i la gestió policial de la dissidència política i sobre la gestió de la seguretat privada, la coordinació amb el Departament d'Interior i les licitacions i l'estat de contractació d'agències de seguretat privada (Tram. 356-00083/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Mireia Vehí i Cantenys, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de Maria Teresa Casado Cadarso, subdirectora general de Seguretat Interior, davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre la repressió i la gestió policial de la dissidència política i sobre la gestió de la seguretat privada, la coordinació amb el Departament d'Interior i les licitacions i l'estat de contractació d'agències de seguretat privada (Tram. 356-00084/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Mireia Vehí i Cantenys, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d'Interior per a informar sobre els resultats del balanç delinqüencial del 2015 (Tram. 357-00020/11)

  Comissió d'Interior

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença del director general de Protecció Civil davant la Comissió d'Interior per a informar sobre les inundacions d'Agramunt del 3 de novembre de 2015 (Tram. 357-00019/11)

  Comissió d'Interior

  Compareixença.

 • 5

  Proposta de resolució sobre la ciberseguretat (Tram. 250-00188/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alberto Villagrasa Gil, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 72, 62; esmenes: BOPC, 101, 21)