Comissió d'Interior

Dia:
Dimecres, 2 de març de 2016
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Proposta de creació d'un grup de treball sobre les condicions d'utilització de les pistoles Taser (Tram. 251-00002/11)

    Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

    Debat i votació.

  • 2

    Designació, si escau, dels membres del grup de treball sobre les condicions d'utilització de les pistoles Taser