Comissió d'Interior

Dia:
Dijous, 2 de juliol de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la discriminació lingüística del català per membres dels cossos policials de l'Estat (Tram. 250-01565/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Albert Donés i Antequera, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 521, 75; esmenes: BOPC, 567, 21)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la prohibició de les armes robòtiques autònomes i dels sistemes d'armes autònoms (Tram. 250-01295/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 413, 58; esmenes: BOPC, 435, 20)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la dotació dels Mossos d'Esquadra amb pistoles Taser (Tram. 250-01583/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 530, 22)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la presentació d'un projecte de llei del sistema de policia (Tram. 250-01593/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 534, 52; esmenes: BOPC, 587, 13)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la seguretat de les comissaries dels Mossos d'Esquadra (Tram. 250-01293/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 413, 57)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la regulació de l'ús de les platges per a evitar accidents (Tram. 250-01204/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 369, 29)

 • 7

  Proposta de resolució sobre els procediments judicials relatius a agressions patides per mossos d'esquadra (Tram. 250-00742/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 161, 15; esmenes: BOPC, 197, 29)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la Unitat de Mitjans Aeris del Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 250-00894/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 252, 15; esmenes: BOPC, 276, 20)

 • 9

  Proposta de resolució sobre la participació del Cos de Mossos d'Esquadra en els organismes internacionals de coordinació policial (Tram. 250-01448/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 494, 40; esmenes: BOPC, 530, 19)

 • 10

  Proposta de resolució sobre la mort de dos joves a les Llosses el 14 de gener de 2015 i la revisió dels protocols d'actuació per a les emergències en zones no urbanes (Tram. 250-01499/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; David Companyon i Costa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 516, 49; esmenes: BOPC, 567, 20)

 • 11

  Proposta de resolució sobre la protecció civil (Tram. 250-01588/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 534, 48; esmenes: BOPC, 587, 13)

 • 12

  Proposta de resolució sobre la seguretat al barri de Can Puiggener, de Sabadell (Tram. 250-01626/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 567, 24; esmenes: BOPC, 612, 13)