Comissió d'Interior

Dia:
Dijous, 28 de maig de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de David Ciudad i Valls, director del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya, davant la Comissió d'Interior per a explicar la licitació pública del servei d'atenció i gestió de trucades d'urgència 112 (Tram. 357-01155/10)

  Comissió d'Interior

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'Àngel Gómez-Quintero Mora, president de l'Associació per la Integració Laboral - Mossos d'Esquadra amb Discapacitat, davant la Comissió d'Interior per a informar sobre la situació de les persones amb discapacitat del Cos de Mossos d'Esquadra amb relació als drets humans (Tram. 357-00820/10)

  Comissió d'Interior

  Compareixença.

 • 3

  Sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior i amb el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre la campanya de prevenció i d'extinció d'incendis del 2015 (Tram. 355-00222/10)

  Ramon Espadaler i Parcerisas, Conseller del Departament d'Interior; Josep Maria Pelegrí i Aixut, Conseller del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  Sessió informativa.