Comissió d'Interior

Dia:
Dijous, 9 d'abril de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre l'actuació policial que va tenir lloc al voltant del carrer del Pou de la Figuera, de Barcelona, el 28 de gener de 2015 (Tram. 357-01173/10)

  Comissió d'Interior

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre la identificació i l'escorcoll policial d'un menor a l'estació de tren de Tarragona el 24 de gener de 2015 (Tram. 357-01174/10)

  Comissió d'Interior

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença de Josep Maria Alcalà Espunyes, president de l'Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya, davant la Comissió d'Interior perquè expliqui la situació dels bombers voluntaris i dels parcs de bombers voluntaris (Tram. 357-01182/10)

  Comissió d'Interior

  Compareixença.