Comissió d'Interior

Dia:
Dijous, 26 de març de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya davant la Comissió d'Interior per a exposar la seva opinió sobre l'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 357-01303/10)

  Comissió d'Interior

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona davant la Comissió d'Interior per a exposar la seva opinió sobre l'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 357-01302/10)

  Comissió d'Interior

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 353-01170/10)

  Comissió d'Interior

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença d'una representació de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 353-01179/10)

  Comissió d'Interior

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença d'una representació de la Federació Catalana de Societats Musicals amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 353-01180/10)

  Comissió d'Interior

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença d'una representació del Gremi d'Empresaris de Cinemes de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 353-01181/10)

  Comissió d'Interior

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença d'una representació de l'Ens de l'Associacionisme Cultural Català amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 353-01184/10)

  Comissió d'Interior

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença d'una representació de la Coordinadora de Trabucaires de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 353-01185/10)

  Comissió d'Interior

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença de Joan Gallart Olivé, cap del Servei de Prevenció de la Subdirecció General Tècnica de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, davant la Comissió d'Interior per a informar sobre les activitats d'espectacles públics i recreatives i llur regulació (Tram. 357-01273/10)

  Comissió d'Interior

  Compareixença.

 • 10

  Compareixença de Xavier Salvadó Rovira, cap de la Unitat Central de Jocs i Espectacles dels Mossos d'Esquadra, davant la Comissió d'Interior per a informar sobre les activitats d'espectacles públics i recreatives i llur regulació (Tram. 357-01274/10)

  Comissió d'Interior

  Compareixença.

 • 11

  Compareixença d'una representació del Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 353-01182/10)

  Comissió d'Interior

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença d'una representació de l'Associació d'Internautes amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 353-01187/10)

  Comissió d'Interior

  Substanciació.

 • 13

  Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 200-00028/10)

  Govern de la Generalitat

  Nomenament de la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 391, 32)