Comissió d'Interior

Dia:
Dimarts, 24 de març de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació del Síndic de Greuges amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 353-01166/10)

  Comissió d'Interior

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença de la directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya davant la Comissió d'Interior per a informar sobre l'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 357-01272/10)

  Comissió d'Interior

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença de Lluís Puig i Gordi, director general de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals, davant la Comissió d'Interior per a informar sobre les activitats d'espectacles públics i recreatives i llur regulació (Tram. 357-01275/10)

  Comissió d'Interior

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 353-01167/10)

  Comissió d'Interior

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença d'una representació de l'Ajuntament de Barcelona davant la Comissió d'Interior per a exposar la seva opinió sobre l'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 357-01304/10)

  Comissió d'Interior

  Compareixença.

 • 6

  Compareixença de representants de la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 353-01171/10)

  Comissió d'Interior

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença d'una representació del Gremi d'Empresaris de Discoteques de Barcelona i Província amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 353-01172/10)

  Comissió d'Interior

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença d'una representació del Gremi d'Empresaris de Discoteques i Sales de Festa de la Província de Girona amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 353-01173/10)

  Comissió d'Interior

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença d'una representació de l'Associació Provincial d'Empresaris de Sales de Festa i Discoteques de Tarragona amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 353-01174/10)

  Comissió d'Interior

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença d'una representació de l'Associació de Discoteques de Lleida amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 353-01175/10)

  Comissió d'Interior

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença d'una representació de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 353-01176/10)

  Comissió d'Interior

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença d'una representació del Gremi de Restauració de Barcelona amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 353-01177/10)

  Comissió d'Interior

  Substanciació.

 • 13

  Compareixença d'una representació de la Federació Provincial d'Hostaleria de Lleida amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 353-01178/10)

  Comissió d'Interior

  Substanciació.

 • 14

  Compareixença d'una representació del Gremi Firaires de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 353-01186/10)

  Comissió d'Interior

  Substanciació.

 • 15

  Compareixença d'una representació de la Federació d'Ateneus de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 353-01183/10)

  Comissió d'Interior

  Substanciació.