Comissió d'Interior

Dia:
Dijous, 12 de març de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona davant la Comissió d'Interior perquè exposi la seva opinió sobre l'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 356-01149/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya davant la Comissió d'Interior perquè exposi la seva opinió sobre l'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 356-01150/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Ajuntament de Barcelona davant la Comissió d'Interior perquè exposi la seva opinió sobre l'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 356-01151/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Compareixença del director del Servei Català de Trànsit davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre les actuacions del Govern amb relació a la nevada del 4 de febrer de 2015 (Tram. 357-01175/10)

  Comissió d'Interior

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença del director general de Protecció Civil davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre les actuacions del Govern amb relació a la nevada del 4 de febrer de 2015 (Tram. 357-01176/10)

  Comissió d'Interior

  Compareixença.

 • 6

  Compareixença del director general d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre les actuacions del Govern amb relació a la nevada del 4 de febrer de 2015 (Tram. 357-01177/10)

  Comissió d'Interior

  Compareixença.

 • 7

  Compareixença del director del Servei Meteorològic de Catalunya davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre les actuacions del Servei Meteorològic de Catalunya amb relació a la nevada del 4 de febrer de 2015 (Tram. 357-01180/10)

  Comissió d'Interior

  Compareixença.

 • 8

  Compareixença d'una representació d'Abertis davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre les actuacions d'Abertis amb relació a la nevada del 4 de febrer de 2015 (Tram. 357-01179/10)

  Comissió d'Interior

  Compareixença.

 • 9

  Compareixença de la delegada del Govern de l'Estat davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre les actuacions de l'Administració de l'Estat amb relació a la nevada del 4 de febrer de 2015 (Tram. 357-01181/10)

  Comissió d'Interior

  Compareixença.

 • 10

  Compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 353-01169/10)

  Comissió d'Interior

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença d'una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 353-01170/10)

  Comissió d'Interior

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 353-01168/10)

  Comissió d'Interior

  Substanciació.