Comissió d'Interior

Dia:
Dijous, 12 de febrer de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre les declaracions fetes per Miquel Sellarès, ex-director general de Seguretat Ciutadana, en el programa "La Rambla" de Barcelona Televisió el 22 de gener de 2015 (Tram. 354-00383/10)

  Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre el desplegament del protocol de reparació del dany per a la indemnització de les víctimes d'actuacions de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra (Tram. 354-00385/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre el dispositiu policial de l'operació Pandora (Tram. 354-00386/10)

  David Companyon i Costa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre les actuacions del Govern amb relació a la nevada del 4 de febrer de 2015 (Tram. 354-00387/10)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre les actuacions del Govern amb relació a la nevada del 4 de febrer de 2015 (Tram. 354-00388/10)

  Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre les actuacions del Govern amb relació a la nevada del 4 de febrer de 2015 (Tram. 354-00389/10)

  Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa

 • 7

  Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre la situació dels parcs de bombers voluntaris i la reorganització del sistema mixt de bombers (Tram. 356-00979/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de Miquel Sellarès, ex-director general de Seguretat Ciutadana, davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre les declaracions que va fer en el programa "La Rambla" de Barcelona Televisió el 22 de gener de 2015 (Tram. 356-00981/10)

  Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre la certesa de les declaracions fetes per Miquel Sellarès, ex-director general de Seguretat Ciutadana, en el programa "La Rambla" de Barcelona Televisió el 22 de gener de 2015 (Tram. 356-00982/10)

  Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre les presumptes agressions a un jove al parc del Pou de la Figuera, de Barcelona, el 28 de gener de 2015 (Tram. 356-00983/10)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre l'actuació policial que va tenir lloc al voltant del carrer del Pou de la Figuera, de Barcelona, el 28 de gener de 2015 (Tram. 356-01023/10)

  Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre la identificació i l'escorcoll policial d'un menor a l'estació de tren de Tarragona el 24 de gener de 2015 (Tram. 356-01024/10)

  Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre la situació dels bombers voluntaris (Tram. 356-01092/10)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença del director del Servei Català de Trànsit davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre les actuacions del Govern amb relació a la nevada del 4 de febrer de 2015 (Tram. 356-01093/10)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença del director general de Protecció Civil davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre les actuacions del Govern amb relació a la nevada del 4 de febrer de 2015 (Tram. 356-01094/10)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre les actuacions del Govern amb relació a la nevada del 4 de febrer de 2015 (Tram. 356-01095/10)

  Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 17

  Sol·licitud de compareixença del director general de Protecció Civil davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre les actuacions del Govern amb relació a la nevada del 4 de febrer de 2015 (Tram. 356-01096/10)

  Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 18

  Sol·licitud de compareixença del director del Servei Català de Trànsit davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre les actuacions del Govern amb relació a la nevada del 4 de febrer de 2015 (Tram. 356-01097/10)

  Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 19

  Sol·licitud de compareixença del director general d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre les actuacions del Govern amb relació a la nevada del 4 de febrer de 2015 (Tram. 356-01098/10)

  Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 20

  Sol·licitud de compareixença d'una representació d'Abertis davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre les actuacions d'Abertis amb relació a la nevada del 4 de febrer de 2015 (Tram. 356-01099/10)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 21

  Sol·licitud de compareixença del director del Servei Meteorològic de Catalunya davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre les actuacions del Servei Meteorològic de Catalunya amb relació a la nevada del 4 de febrer de 2015 (Tram. 356-01100/10)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 22

  Sol·licitud de compareixença de la delegada del Govern de l'Estat davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre les actuacions de l'Administració de l'Estat amb relació a la nevada del 4 de febrer de 2015 (Tram. 356-01101/10)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 23

  Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Alcalà Espunyes, president de l'Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya, davant la Comissió d'Interior perquè expliqui la situació dels bombers voluntaris i dels parcs de bombers voluntaris (Tram. 356-01102/10)

  David Companyon i Costa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 24

  Sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre l'edició especial dedicada a les persones grans de l'Enquesta de seguretat pública de Catalunya (Tram. 355-00194/10)

  Ramon Espadaler i Parcerisas, Conseller del Departament d'Interior

  Sessió informativa.