Comissió d'Interior

Dia:
Dijous, 29 de gener de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre la violència masclista (Tram. 354-00359/10)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre l'actuació del Departament d'Interior abans i durant la ventada del 9 de desembre de 2014 (Tram. 354-00363/10)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre el dispositiu del Cos de Mossos d'Esquadra en el marc de l'operació Pandora (Tram. 354-00372/10)

  David Companyon i Costa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre el funcionament del dispositiu d'emergències activat per a rescatar una parella de joves en una pista de Campdevànol (Ripollès) el 14 de gener de 2015 (Tram. 354-00377/10)

  David Companyon i Costa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de David Ciudad i Valls, director del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya, davant la Comissió d'Interior perquè expliqui la licitació pública del servei d'atenció i gestió de trucades d'urgència 112 (Tram. 356-00902/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Francesc Torralba Roselló, president del Comitè d'Ètica de la Policia de Catalunya, davant la Comissió d'Interior perquè expliqui el Codi d'ètica de la Policia de Catalunya (Tram. 356-00917/10)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Francesc Torralba Rosselló, president del Comitè d'Ètica de la Policia de Catalunya, davant la Comissió d'Interior perquè presenti el Codi d'ètica (Tram. 356-00922/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença del director general de Protecció Civil davant la Comissió d'Interior perquè expliqui l'actuació de la Direcció General de Protecció Civil abans i durant la ventada del 9 de desembre de 2014 (Tram. 356-00939/10)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de David Ciudad i Valls, director del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112, perquè informi del funcionament del servei i de les contractacions i externalitzacions de serveis (Tram. 356-00942/10)

  Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments davant la Comissió d'Interior perquè expliqui l'actuació de la Direcció General amb relació a la ventada del 9 de desembre de 2014 (Tram. 356-00943/10)

  David Companyon i Costa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Proposta de resolució sobre el protocol de reparació del dany per a la indemnització de les víctimes d'actuacions de la Policia de la Generalitat . Mossos d'Esquadra (Tram. 250-01316/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 421, 83)

 • 12

  Proposta de resolució sobre la recuperació del parc de vehicles del Cos dels Mossos d'Esquadra per a Barcelona i la regió metropolitana (Tram. 250-00612/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 111, 59; esmenes: BOPC, 154, 9)

 • 13

  Proposta de resolució sobre el garantiment de la protecció de dades dels fitxers que ha elaborat el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (Tram. 250-00814/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 183, 39; esmenes: BOPC, 222, 36)

 • 14

  Proposta de resolució sobre la dotació d'uniformes complets i adequats als agents dels Mossos d'Esquadra (Tram. 250-00930/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 261, 66; esmenes: BOPC, 286, 42)

 • 15

  Proposta de resolució sobre les mesures per a combatre la modalitat de venda ambulant "top manta" (Tram. 250-01344/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 429, 37; esmenes: BOPC, 469, 26)

 • 16

  Proposta de resolució sobre les unitats de seguretat ciutadana dels Mossos d'Esquadra (Tram. 250-01369/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 445, 29; esmenes: BOPC, 482, 31)

 • 17

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un informe jurídic sobre la licitació del servei d'atenció i gestió de trucades d'urgència 112 a l'Hospitalet de Llobregat i Reus (Tram. 250-01370/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 445, 29; esmenes: BOPC, 482, 32)

 • 18

  Proposta de resolució sobre la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Sant Sadurní d'Anoia (Tram. 250-01376/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 445, 33)

 • 19

  Proposta de resolució de condemna de les actuacions de la Brigada d'Informació de la policia de l'Estat amb relació als jutges i magistrats partidaris del dret a decidir (Tram. 250-01352/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 440, 77; esmenes: BOPC, 482, 29)

 • 20

  Proposta de resolució sobre l'atac contra els sistemes informàtics de la Generalitat durant la jornada del 9 de novembre (Tram. 250-01356/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 440, 80; esmenes: BOPC, 482, 30)

 • 21

  Proposta de resolució sobre la licitació pública del servei d'atenció i gestió de trucades d'urgència 112 (Tram. 250-01357/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 440, 81; esmenes: BOPC, 482, 31)

 • 22

  Proposta de resolució sobre el compte de Twitter del col·lectiu Mossos per la Independència (Tram. 250-01014/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 286, 56; esmenes: BOPC, 315, 23)