Comissió d'Interior

Dia:
Dimarts, 20 de gener de 2015
Hora:
15:55h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Composició de la Comissió d'Interior (Tram. 410-00005/10)

    Elecció de la vicepresidenta de la comissió.