Comissió d'Interior

Dia:
Dijous, 25 de setembre de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre la situació i les perspectives de les policies locals (Tram. 354-00313/10)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre l'actuació dels Mossos d'Esquadra en diverses concentracions en actes electorals del Partit Popular de Catalunya durant la campanya de les eleccions al Parlament Europeu (Tram. 354-00316/10)

  Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre les conseqüències per a les competències de la Generalitat de les previsions contingudes en l'avantprojecte de llei de protecció civil elaborat pel Govern de l'Estat (Tram. 354-00320/10)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre la informació relativa als entrenaments militars dels Mossos d'Esquadra apareguda en el diari "El Mundo" el 8 de setembre de 2014 (Tram. 354-00321/10)

  Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre la situació del Cos de Mossos d'Esquadra i les informacions aparegudes en diversos mitjans relatives a la participació d'un grup de mossos en entrenaments paramilitars (Tram. 354-00322/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Carlos Díaz Díaz davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre l'accident mortal d'una caporal dels Mossos d'Esquadra a l'autovia B-24 i sobre l'actuació dels serveis d'emergència i dels Mossos d'Esquadra (Tram. 356-00783/10)

  Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre l'actuació dels Mossos d'Esquadra en diverses concentracions en actes electorals del Partit Popular de Catalunya durant la campanya de les eleccions al Parlament Europeu (Tram. 356-00800/10)

  Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de la delegada del Govern de l'Estat davant la Comissió d'Interior perquè expliqui les actuacions de la Delegació del Govern de l'Estat amb relació al presumpte robatori d'una bandera a Vilobí d'Onyar (Selva) per agents de la Guàrdia Civil (Tram. 356-00830/10)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'Andreu Soler Mercadal, gerent d'Andreu Soler i Associats, davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre l'ús, el funcionament i els efectes de les pistoles Taser com a eina dels cossos policials (Tram. 356-00831/10)

  Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un informe relatiu a la utilització de vehicles dels Mossos d'Esquadra pels comandaments d'aquest cos (Tram. 250-00529/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 97, 40)

 • 11

  Proposta de resolució sobre l'adequació del lloc de treball de les agents dels Mossos d'Esquadra que estiguin embarassades (Tram. 250-00896/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 252, 16)

 • 12

  Proposta de resolució sobre la construcció de les comissaries dels Mossos d'Esquadra al districte de Sarrià - Sant Gervasi i de Sant Martí, de Barcelona (Tram. 250-00952/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 268, 56; esmenes: BOPC, 301, 30)

 • 13

  Proposta de resolució sobre l'increment urgent d'agents del Cos de Mossos d'Esquadra al barri de la Mariola, de Lleida (Tram. 250-01147/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 342, 48; esmenes: BOPC, 378, 61)

 • 14

  Proposta de resolució de reafirmació del Cos de Mossos d'Esquadra com a policia integral i de reprovació de les declaracions del Ministre de l'Interior que ho qüestionaven (Tram. 250-00403/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 73, 56; esmenes: BOPC, 106, 41)

 • 15

  Proposta de resolució sobre les activitats de Plataforma per Catalunya (Tram. 250-00877/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 247, 38; esmenes: BOPC, 276, 16)

 • 16

  Proposta de resolució sobre els sistemes d'identificació utilitzats pels Mossos d'Esquadra arran del conflicte de Can Vies, de Barcelona (Tram. 250-01170/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 346, 75)

 • 17

  Proposta de resolució sobre l'obertura d'un expedient al director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (Tram. 250-00777/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 169, 32)

 • 18

  Proposta de resolució sobre la posada en funcionament de les instal·lacions per als Mossos d'Esquadra a l'estació de Sants, de Barcelona (Tram. 250-00928/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 261, 65; esmenes: BOPC, 286, 41)

 • 19

  Proposta de resolució sobre el col·lectiu Mossos per la Independència (Tram. 250-00985/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 276, 36; esmenes: BOPC, 304, 23)