Comissió d'Interior

Dia:
Dijous, 17 de juliol de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Composició de la Comissió d'Interior (Tram. 410-00005/10)

  Elecció del vicepresident de la Comissió

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre el possible cas d'espionatge del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya al Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 354-00298/10)

  Carina Mejías Sánchez, Portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb la consellera de Governació i Relacions Institucionals sobre el compliment de l'Acord del 19 de maig de 2014 de la Junta Electoral Central (Tram. 354-00302/10)

  Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre el compliment de l'Acord del 19 de maig de 2014 de la Junta Electoral Central (Tram. 354-00303/10)

  Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre l'incendi de Tivissa (Ribera d'Ebre) (Tram. 354-00304/10)

  Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; David Companyon i Costa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre el manteniment i les condicions de seguretat i salubritat dels parcs de bombers (Tram. 354-00307/10)

  David Companyon i Costa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre les repercussions de la Sentència 31/2014 de l'Audiència Nacional (Tram. 354-00310/10)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 8

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre l'activitat de l'Oficina d'Atenció a les Famílies de Persones Desaparegudes del Departament d'Interior (Tram. 354-00311/10)

  Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença del director del Servei Català de Trànsit davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre els errors detectats en les sancions imposades per no haver passat la inspecció tècnica de vehicles (Tram. 356-00647/10)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre la Resolució del director general de la policia de l'11 de març de 2014 i la Instrucció 7/2014, relatives a les absències del lloc de treball per motius de salut, incapacitat temporal i assistència a consulta mèdica dels membres del Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 356-00653/10)

  Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença del director del Servei Català de Trànsit davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre la decisió del Servei Català de Trànsit de deixar de multar els vehicles que no tenen la inspecció tècnica de vehicles en vigor detectats per radar o lector de matrícules (Tram. 356-00654/10)

  Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre les causes de l'incendi en un habitatge del Vendrell (Baix Penedès) el 26 de març de 2014 (Tram. 356-00667/10)

  Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre l'incendi del Vendrell (Baix Penedès) del 26 de març de 2014 (Tram. 356-00668/10)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre les actuacions policials amb relació a l'atropellament d'una agent dels Mossos d'Esquadra el 23 de juliol de 2012 a l'autovia B-24 (Tram. 356-00671/10)

  Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença del director general del Sistema d'Emergències Mèdiques davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre l'assistència a una agent dels Mossos d'Esquadra que va ésser atropellada el 23 de juliol de 2012 a l'autovia B-24 (Tram. 356-00672/10)

  Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d'Interior perquè presenti les prioritats i les línies d'actuació de la Direcció General de la Policia (Tram. 356-00743/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 17

  Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre l'incendi de Tivissa (Ribera d'Ebre) (Tram. 356-00748/10)

  Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; David Companyon i Costa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 18

  Sol·licitud de compareixença del delegat territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre l'incendi de Tivissa (Ribera d'Ebre) (Tram. 356-00749/10)

  Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; David Companyon i Costa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 19

  Sol·licitud de compareixença de Jordi Jardí Pinyol, alcalde de Tivissa (Ribera d'Ebre), davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre l'incendi de Tivissa (Tram. 356-00750/10)

  Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; David Companyon i Costa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 20

  Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre el manteniment i les condicions de seguretat i salubritat dels parcs de bombers (Tram. 356-00769/10)

  David Companyon i Costa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 21

  Sol·licitud de compareixença de Sixte Cambra, president de l'Autoritat Portuària de Barcelona, davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre l'acord de cessió d'ús d'infraestructures del port a la Guàrdia Civil (Tram. 356-00778/10)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 22

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un informe sobre el material antiavalots de què disposa el Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 250-00935/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 261, 69; esmenes: BOPC, 286, 44)

 • 23

  Proposta de resolució sobre la continuïtat del centre de comandament dels Mossos d'Esquadra al Pirineu (Tram. 250-00973/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 272, 51)

 • 24

  Proposta de resolució sobre les mancances de les comissaries dels Mossos d'Esquadra (Tram. 250-00955/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 268, 58; esmenes: BOPC, 301, 31)

 • 25

  Proposta de resolució de rebuig dels missatges del web Nova Terra Lliure (Tram. 250-01057/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 304, 26; esmenes: BOPC, 328, 16)

 • 26

  Proposta de resolució sobre la dotació dels mossos d'esquadra amb pistoles immobilitzadores Taser (Tram. 250-01085/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 315, 28; esmenes: BOPC, 342, 37)

 • 27

  Proposta de resolució sobre la base de dades del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 (Tram. 250-01087/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 315, 29; esmenes: BOPC, 342, 38)

 • 28

  Proposta de resolució sobre la definició d'"escarni" feta per diversos tribunals de justícia (Tram. 250-00967/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 272, 47; esmenes: BOPC, 301, 33)

 • 29

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un pla per a afrontar la manca de mitjans dels Mossos d'Esquadra (Tram. 250-00970/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 272, 49)

 • 30

  Proposta de resolució sobre la monitorització i la conservació de dades personals (Tram. 250-01129/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 328, 20)

 • 31

  Propostes de resolució sobre unes declaracions del col·lectiu Mossos per la Independència (Tram. 250-01006/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 286, 50; esmenes: BOPC, 315, 22)

 • 32

  Proposta de resolució sobre el tancament de la sala de comandament de la regió policial Pirineu Occidental (Tram. 250-00909/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 257, 40; esmenes: BOPC, 286, 38)

 • 33

  Proposta de resolució sobre l'aprovació d'uns nous protocols per als operadors del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 (Tram. 250-01086/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 315, 29)