Comissió d'Interior

Dia:
Dimarts, 10 de juny de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior i amb el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre la campanya de prevenció i d'extinció d'incendis del 2014 (Tram. 355-00128/10)

  Ramon Espadaler i Parcerisas, Conseller del Departament d'Interior; Josep Maria Pelegrí i Aixut, Conseller del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  Sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre la Resolució del director general de la Policia de l'11 de març de 2014 i la Instrucció 7/2014, relatives a les absències del lloc de treball per motius de salut, incapacitat temporal i assistència a consulta mèdica dels membres del Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 354-00270/10)

  Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre la decisió del Servei Català de Trànsit de deixar de multar els vehicles que no tenen la inspecció tècnica de vehicles en vigor detectats per radar o lector de matrícules (Tram. 354-00271/10)

  Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre la desarticulació de les bandes Latin Kings i Bloods i sobre la implantació de bandes de diferents orígens (Tram. 354-00276/10)

  Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre les causes de l'incendi en un habitatge del Vendrell (Baix Penedès) el 26 de març de 2014 (Tram. 354-00277/10)

  Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre l'incendi del Vendrell (Baix Penedès) del 26 de març de 2014 (Tram. 354-00279/10)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre les circumstàncies de les dues defuncions de ciutadans que havien estat detinguts per agents dels Mossos d'Esquadra a Barcelona i Salou (Tram. 354-00281/10)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 8

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre les circumstàncies de les dues defuncions de ciutadans que havien estat detinguts per agents dels Mossos d'Esquadra a Barcelona i Salou (Tram. 354-00282/10)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 9

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre les novetats del cas d'Ester Quintana (Tram. 354-00287/10)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 10

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre les decisions previstes amb relació al director general de la Policia arran de la interlocutòria del cas d'Ester Quintana (Tram. 354-00290/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 11

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre les mesures adoptades pels Mossos d'Esquadra davant l'assetjament a membres i simpatitzants del Partit Popular de Catalunya durant la campanya per a les eleccions al Parlament Europeu (Tram. 354-00292/10)

  Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 12

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre el desallotjament del centre social Can Vies, del barri de Sants, de Barcelona (Tram. 354-00293/10)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 13

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre els disturbis produïts arran del desallotjament de Can Vies, de Barcelona (Tram. 354-00294/10)

  Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 14

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre l'actuació policial a Can Vies, la previsió d'actuació davant futurs incidents i les indemnitzacions als comerciants afectats per aquests fets (Tram. 354-00296/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença d'Ivan Rodríguez Córdoba, representant de la Plataforma d'Afectats de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre l'avaluació del curs de formació bàsica per a la policia de l'Institut i sobre les presumptes irregularitats denunciades en una querella admesa a tràmit en el Jutjat d'Instància n. 2 de Mollet del Vallès (Tram. 356-00663/10)

  Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.