Comissió d'Interior

Dia:
Dijous, 3 d'abril de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la convocatòria de places de bombers (Tram. 250-00242/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 39, 107; esmenes: BOPC, 78, 20)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la vigilància i la seguretat a l'exterior de l'estació del tren d'alta velocitat del Camp de Tarragona (Tram. 250-00504/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 93, 80)

 • 3

  Proposta de resolució sobre les reaccions a l'actuació de la policia arran dels incidents ocorreguts a Mataró el primer cap de setmana d'agost (Tram. 250-00721/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 141, 65; esmenes: BOPC, 169, 19)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'adopció de mesures per a evitar els robatoris d'aparells electrònics als adolescents en llocs públics (Tram. 250-00751/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 161, 20; esmenes: BOPC, 197, 31)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la situació del centre cultural islàmic Al-Huda, de Mollet del Vallès (Tram. 250-00755/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 165, 50; esmenes: BOPC, 197, 35)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la formació específica dels cossos de seguretat i d'emergències amb relació a la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (Tram. 250-00843/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 216, 23; esmenes: BOPC, 261, 53)

 • 7

  Proposta de resolució sobre el contracte del servei d'avions de vigilància i atac per a l'extinció d'incendis (Tram. 250-00861/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 228, 37; esmenes: BOPC, 261, 57)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la coordinació entre el Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya i les policies i les forces de seguretat de l'Estat (Tram. 250-00871/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 247, 32; esmenes: BOPC, 276, 16)

 • 9

  Proposta de resolució sobre el compliment de l'informe de l'Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura corresponent al 2013 (Tram. 250-00878/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 247, 38; esmenes: BOPC, 276, 17)

 • 10

  Proposta de resolució sobre una piulada feta pel president de Plataforma per Catalunya (Tram. 250-00879/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 247, 39; esmenes: BOPC, 276, 18)

 • 11

  Proposta de resolució sobre les modificacions legals per a la classificació dels agents i caporals de les policies locals en el grup C1 (Tram. 250-00895/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 252, 15; esmenes: BOPC, 276, 20)

 • 12

  Proposta de resolució sobre l'ocupació il·legal d'habitatges al barri de Can Puiggener, de Sabadell (Tram. 250-00923/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 261, 61; esmenes: BOPC, 286, 39)

 • 13

  Proposta de resolució sobre la construcció d'un parc de bombers a Vilafranca del Penedès i sobre el millorament d'altres parcs de bombers (Tram. 250-00936/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 261, 70; esmenes: BOPC, 286, 44)

 • 14

  Proposta de resolució sobre la convocatòria de places per a bombers professionals durant el 2014 (Tram. 250-00938/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 261, 71; esmenes: BOPC, 286, 45)