Comissió d'Interior

Dia:
Dijous, 20 de febrer de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre els canvis organitzatius que ha comportat el tancament de sales de comandament dels Mossos d'Esquadra (Tram. 354-00232/10)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre el canvi de model del Cos de Bombers de la Generalitat (Tram. 354-00235/10)

  David Companyon i Costa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre el comís de material durant l'escorcoll policial de Can Vies, al barri de Sants de Barcelona, el 29 de gener de 2014 (Tram. 354-00236/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre les circumstàncies de l'actuació policial a Can Vies, a Barcelona, el 29 de gener de 2014 (Tram. 354-00239/10)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; David Companyon i Costa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre el material antiavalots i sobre els cursos de formació dels Mossos d'Esquadra (Tram. 354-00246/10)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre el comís i l'ús policial d'un arxiu periodístic i material propietat d'entitats culturals en l'escorcoll del Centre Social Can Vies (Tram. 356-00589/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Manel Castellví, comissari general d'Informació, davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre el comís i l'ús policial d'un arxiu periodístic i material propietat d'entitats culturals en l'escorcoll del Centre Social Can Vies (Tram. 356-00590/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de Ferran Aguiló, representant d'Entitats Santsenques, davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre el comís i l'ús policial d'un arxiu periodístic i material propietat d'entitats culturals en l'escorcoll del Centre Social Can Vies (Tram. 356-00591/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Sindicat de Comandaments de Mossos d'Esquadra davant la Comissió d'Interior perquè analitzi l'impacte de les retallades en el Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 356-00594/10)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença de la directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre els cursos impartits amb relació a l'ús de materials antiavalots (Tram. 356-00598/10)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Compareixença d'una representació de l'Agrupació de Bombers de Comissions Obreres davant la Comissió d'Interior per a valorar la situació actual del cos i les previsions per a la campanya forestal (Tram. 357-00531/10)

  Comissió d'Interior

  Compareixença.

 • 12

  Compareixença d'una representació de la secció de bombers de la Unió General de Treballadors davant la Comissió d'Interior per a valorar la situació actual del cos i les previsions per a la campanya forestal (Tram. 357-00532/10)

  Comissió d'Interior

  Compareixença.

 • 13

  Compareixença d'una representació de la secció de bombers de la Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l'Administració de Catalunya davant la Comissió d'Interior per a valorar la situació actual del cos i les previsions per a la campanya forestal (Tram. 357-00533/10)

  Comissió d'Interior

  Compareixença.

 • 14

  Compareixença d'una representació de la Secció Sindical d'Emergències de la Coordinadora Obrera i Sindical davant la Comissió d'Interior per a valorar la situació actual del Cos de Bombers i les previsions per a la campanya forestal (Tram. 357-00534/10)

  Comissió d'Interior

  Compareixença.