Comissió d'Interior

Dia:
Dijous, 30 de gener de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (Tram. 354-00225/10)

  Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre els canons de so incorporats al material antiavalots dels Mossos d'Esquadra (Tram. 354-00228/10)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del sindicat de bombers de Comissions Obreres davant la Comissió d'Interior perquè valori la situació actual del cos i les previsions per a la campanya forestal (Tram. 356-00544/10)

  Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del sindicat de bombers de la Unió General de Treballadors davant la Comissió d'Interior perquè valori la situació actual del cos i les previsions per a la campanya forestal (Tram. 356-00546/10)

  Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del sindicat de bombers de la Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l'Administració de Catalunya davant la Comissió d'Interior perquè valori la situació actual del cos i les previsions per a la campanya forestal (Tram. 356-00547/10)

  Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Secció Sindical d'Emergències de la Coordinadora Obrera i Sindical davant la Comissió d'Interior per a valorar la situació actual del Cos de Bombers i les previsions per a la campanya forestal (Tram. 356-00548/10)

  Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Compareixença d'una representació del Sindicat Autònom de Policia - Unió General de Treballadors davant la Comissió d'Interior per a analitzar l'impacte de les retallades en el Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 357-00513/10)

  Comissió d'Interior

  Compareixença.

 • 8

  Compareixença d'una representació de Comissions Obreres davant la Comissió d'Interior per a analitzar l'impacte de les retallades en el Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 357-00514/10)

  Comissió d'Interior

  Compareixença.

 • 9

  Compareixença d'una representació del Sindicat de Policies de Catalunya davant la Comissió d'Interior per a analitzar l'impacte de les retallades en el Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 357-00515/10)

  Comissió d'Interior

  Compareixença.

 • 10

  Compareixença d'una representació del Col·lectiu Autònom de Treballadors - Mossos d'Esquadra davant la Comissió d'Interior per a analitzar l'impacte de les retallades en el Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 357-00516/10)

  Comissió d'Interior

  Compareixença.