Comissió d'Interior

Dia:
Dimecres, 27 de novembre de 2013
Hora:
11:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió específica

Ordre del dia

  • 1

    Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014 (Tram. 200-00010/10)

    Govern de la Generalitat

    Debat i votació de les esmenes a la totalitat de la secció pressupostària corresponent al Departament d'Interior

    (Text presentat: BOPC, 180, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 192, 5)