Comissió d'Interior

Dia:
Dimecres, 29 de maig de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sessió informativa de la Comissió d'Interior amb els consellers d'Interior i d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a informar sobre el programa de prevenció i extinció d'incendis per a l'estiu del 2013 (Tram. 355-00030/10)

    Ramon Espadaler i Parcerisas, Conseller del Departament d'Interior; Josep Maria Pelegrí i Aixut, Conseller del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

    Sessió informativa.