Comissió d'Interior

Dia:
Dijous, 16 de maig de 2013
Hora:
11:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Compareixença del portaveu de la Plataforma "Prou morts a la C-55" i del president de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa davant la Comissió d'Interior per a informar sobre les possibles solucions a l'alta accidentalitat a la carretera C-55 (Tram. 357-00041/10)

    Comissió d'Interior

    Compareixença.