Comissió d'Interior

Dia:
Dijous, 21 de març de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre el vessament de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès) a l'octubre del 2012 (Tram. 354-00042/10)

  Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre els casos d'espionatge polític (Tram. 354-00036/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença del portaveu de la Plataforma "Prou morts a la C-55" davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre les possibles solucions a l'alta accidentalitat a la carretera C-55 (Tram. 356-00066/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença del president de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre les possibles solucions a l'alta accidentalitat a la carretera C-55 (Tram. 356-00067/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Proposta de resolució sobre la política del Departament d'Interior i les actuacions dels Mossos d'Esquadra amb relació a les mobilitzacions ciutadanes (Tram. 250-00002/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 4, 17; esmenes: BOPC, 39, 52)

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'obertura d'una investigació per la intervenció policial davant les protestes per un desnonament a Salt (Tram. 250-00042/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 9, 129; esmenes: BOPC, 39, 59)

 • 7

  Proposta de resolució sobre l'assumpció de diverses competències executives en matèria de seguretat (Tram. 250-00044/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 9, 130; esmenes: BOPC, 39, 59)

 • 8

  Proposta de resolució sobre l'accés als serveis bàsics per a les persones que facin un tancament en dependències de la Generalitat o en altres establiments públics (Tram. 250-00045/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 9, 131; esmenes: BOPC, 39, 60)

 • 9

  Proposta de resolució sobre la creació de patrulles conjuntes entre la policia local de Castelldefels i el Cos Nacional de Policia de l'Estat (Tram. 250-00046/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 9, 131; esmenes: BOPC, 39, 60)

 • 10

  Proposta de resolució sobre l'obertura d'una investigació sobre les relacions dels Mossos d'Esquadra de la regió policial de Ponent i els sometents (Tram. 250-00050/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 9, 134; esmenes: BOPC, 39, 61)

 • 11

  Proposta de resolució sobre els torns de servei, l'edat de jubilació i les armilles antibala dels agents dels Mossos d'Esquadra (Tram. 250-00051/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 9, 134; esmenes: BOPC, 39, 61)