Comissió d'Interior

Dia:
Dimecres, 20 de febrer de 2013
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Composició de la Comissió d'Interior (Tram. 410-00005/10)

  Elecció del vicepresident o vicepresidenta de la Comissió.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre el possible emplaçament dels parcs temàtics BCN World en una zona inclosa en el mapa de risc químic (Tram. 354-00005/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre els objectius del seu departament (Tram. 354-00015/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de la delegada del Govern de l'Estat davant la comissió que correspongui perquè informi sobre les seves competències (Tram. 356-00013/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre els objectius i les actuacions del departament (Tram. 355-00012/10)

  Ramon Espadaler i Parcerisas, Conseller del Departament d'Interior

  Sessió informativa.

 • 6

  Sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre els objectius del seu departament (Tram. 355-00021/10)

  Comissió d'Interior

  Sessió informativa.