Comissió d'Interior

Dia:
Dilluns, 30 de juliol de 2012
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre els incendis de l'Alt Empordà (Tram. 354-00260/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Joaquim Llena i Cortina, del Grup Parlamentari Socialista; Esteve Pujol Badà, del Grup Parlamentari Socialista; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista; Mònica Lafuente de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre els incendis de l'Alt Empordà (Tram. 354-00261/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Joaquim Llena i Cortina, del Grup Parlamentari Socialista; Esteve Pujol Badà, del Grup Parlamentari Socialista; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista; Mònica Lafuente de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre els incendis de l'Alt Empordà i les mesures de suport a les persones i a les corporacions locals afectades (Tram. 354-00262/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre els incendis de l'Alt Empordà i les mesures de suport a les persones i a les corporacions locals afectades (Tram. 354-00263/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb la vicepresidenta del Govern sobre els incendis de l'Alt Empordà i les mesures de suport a les persones i a les corporacions locals afectades (Tram. 354-00264/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sessió informativa de la Comissió d'Interior amb els consellers d'Interior i d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a informar sobre les tasques d'extinció dels incendis de l'Alt Empordà (Tram. 355-00150/09)

  Felip Puig i Godes, Conseller del Departament d'Interior; Josep Maria Pelegrí i Aixut, Conseller del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  Sessió informativa

 • 7

  Sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior i el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a informar sobre els incendis de l'Alt Empordà i les mesures de suport a les persones i a les corporacions locals afectades (Tram. 355-00151/09)

  Comissió d'Interior

  Sessió informativa.

 • 8

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre els incendis de l'Alt Empordà (Tram. 354-00266/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 9

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre els incendis de l'Alt Empordà (Tram. 354-00267/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.