Comissió d'Interior

Dia:
Dijous, 12 de juliol de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre la reunió del president del Marroc amb grups salafistes el maig de 2012 i sobre la situació actual de les xarxes salafistes i les actuacions de control i vigilància que hi dedica el Departament (Tram. 354-00216/09)

  Albert Rivera Díaz, del Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre els incidents esdevinguts a Maials al maig del 2012 (Tram. 354-00222/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre les detencions del 15 de juny de 2012 a Badalona (Barcelonès) (Tram. 354-00229/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb del conseller d'Interior sobre l'increment de dones mortes per violència masclista (Tram. 354-00231/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre l'increment de persones mortes en accidents de trànsit (Tram. 354-00232/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre la repercussió del projecte Eurovegas en l'àmbit de la delinqüència i els efectes en els accessos a Barcelona (Tram. 354-00237/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre els criteris per al desallotjament de membres d'organitzacions no governamentals de les oficines de l'Agència Catalana per a la Cooperació al Desenvolupament (Tram. 354-00244/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença del director del Servei Català de Trànsit davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre les accions d'aquest servei amb relació a la campanya "No vull pagar" (Tram. 356-00716/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del sindicat de bombers de Comissions Obreres davant la Comissió d'Interior perquè exposi el seu punt de vista sobre el compliment de les resolucions de la Comissió d'Investigació sobre l'Incendi Forestal d'Horta de Sant Joan (Tram. 356-00746/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del sindicat de bombers de la Unió General de Treballadors davant la Comissió d'Interior perquè exposi el seu punt de vista sobre el compliment de les resolucions de la Comissió d'Investigació sobre l'Incendi Forestal d'Horta de Sant Joan (Tram. 356-00747/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del sindicat de bombers de CATAC davant la Comissió d'Interior perquè exposi el seu punt de vista sobre el compliment de les resolucions de la Comissió d'Investigació sobre l'Incendi Forestal d'Horta de Sant Joan (Tram. 356-00748/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre el compliment de la Resolució 662/VIII, per la qual s'aprova el Dictamen de la Comissió d'Investigació sobre l'Incendi Forestal d'Horta de Sant Joan (Tram. 356-00751/09)

  Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Proposta de resolució sobre la constitució d'una comissió d'estudi sobre els dispositius de seguretat i l'ús de la força dels cossos de seguretat (Tram. 250-00761/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 207, 24)

 • 14

  Proposta de resolució sobre les obres per a garantir l'obertura permanent de l'oficina d'atenció ciutadana dels Mossos d'Esquadra al vestíbul de la plaça de Catalunya de Barcelona (Tram. 250-00770/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 207, 29; esmenes: BOPC, 254, 26)

 • 15

  Proposta de resolució sobre la suspensió de l'aplicació dels models de protocols d'usos lingüístics de la Generalitat al Departament d'Interior (Tram. 250-00856/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 239, 42; esmenes: BOPC, 269, 36)

 • 16

  Proposta de resolució sobre l'adopció de mesures en l'àmbit de l'extinció d'incendis forestals (Tram. 250-00974/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 269, 68; esmenes: BOPC, 307, 47)

 • 17

  Proposta de resolució sobre la seguretat viària i l'anàlisi de l'increment de la mortalitat a les carreteres i sobre la millora urgent de la circumval·lació de la carretera N-II al pas per Figueres (Tram. 250-00989/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 274, 28)

 • 18

  Proposta de resolució sobre la investigació de les activitats i les connexions del Casal Tramuntana, al barri del Clot, de Barcelona, amb grups feixistes, racistes, xenòfobs i violents (Tram. 250-01033/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 280, 60; esmenes: BOPC, 315, 41)

 • 19

  Proposta de resolució sobre l'increment de la presència dels Mossos d'Esquadra a les regions policials Metropolitana Sud, Ponent i Pirineu Occidental (Tram. 250-01035/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 280, 61; esmenes: BOPC, 315, 42)

 • 20

  Proposta de resolució sobre els bombers voluntaris (Tram. 250-01066/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 290, 30)

 • 21

  Proposta de resolució sobre la inclusió de la titulació en criminologia en la convocatòria de places dels departaments d'Interior i de Justícia (Tram. 250-01075/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 301, 32; esmenes: BOPC, 331, 29)

 • 22

  Proposta de resolució sobre l'elaboració de plans específics per a les zones rurals afectades per l'increment de robatoris i la presentació dels resultats del Programa operatiu específic per al món rural (Tram. 250-01108/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Joaquim Llena i Cortina, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 307, 75; esmenes: BOPC, 331, 33)

 • 23

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un informe sobre les causes de l'increment de la mortalitat a la xarxa viària i l'execució de les obres pendents a les carreteres N-II i C-25 (Tram. 250-01140/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Joaquim Llena i Cortina, del Grup Parlamentari Socialista; Mònica Lafuente de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista; Agnès Pardell Veà, del Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista; Joan Ferran i Serafini, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 311, 53; esmenes: BOPC, 340, 32)

 • 24

  Proposta de resolució sobre l'increment de delictes i faltes a les regions policials del Pirineu Occidental i de Ponent (Tram. 250-01141/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Joaquim Llena i Cortina, del Grup Parlamentari Socialista; Mònica Lafuente de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista; Agnès Pardell Veà, del Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista; Joan Ferran i Serafini, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 311, 54; esmenes: BOPC, 340, 32)

 • 25

  Proposta de resolució sobre la instauració del dispositiu de vigilància especial conjunta dels Mossos d'Esquadra, els grups de suport i la Guàrdia Urbana de Cornellà al polígon Famades d'aquest municipi en els horaris de funcionament i sortida de les discoteques (Tram. 250-01166/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 315, 57; esmenes: BOPC, 340, 36)

 • 26

  Proposta de resolució sobre la prevenció de la violència i el vandalisme en els actes multitudinaris (Tram. 250-01223/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 321, 47; esmenes: BOPC, 343, 62)

 • 27

  Proposta de resolució sobre l'increment de les mesures de vigilància i investigació dels grups extremistes, xenòfobs o fonamentalistes (Tram. 250-01224/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 321, 48)

 • 28

  Proposta de resolució sobre la presentació d'un informe relatiu a l'ús de bales de goma pels Mossos d'Esquadra (Tram. 250-01263/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 326, 40)

 • 29

  Proposta de resolució sobre la responsabilitat del Govern pels problemes causats a entitats esportives per la modificació de la taxa que regula els serveis dels Mossos d'Esquadra en competicions esportives (Tram. 250-01265/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 326, 41)