Comissió d'Interior

Dia:
Dimarts, 5 de juny de 2012
Hora:
17:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió d'Interior amb els consellers d'Interior i d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre el programa de prevenció i extinció d'incendis (Tram. 355-00123/09)

  Felip Puig i Godes, Conseller del Departament d'Interior; Josep Maria Pelegrí i Aixut, Conseller del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  Sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre l'incendi de Rasquera i el Perelló del maig del 2012 i la situació dels bombers voluntaris (Tram. 354-00207/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre l'actuació de la Generalitat en l'extinció de l'incendi de Rasquera, el Perelló, Benifallet i Tivenys del 14 al 17 de maig de 2012 (Tram. 354-00213/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre les operacions realitzades en les tasques de prevenció i extinció de l'incendi de Rasquera, el Perelló, Benifallet i Tivenys (Tram. 354-00218/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.