Comissió d'Interior

Dia:
Dijous, 23 de juny de 2011
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre els fets que van tenir lloc al voltant del Parlament de Catalunya el 15 de juny de 2011 (Tram. 354-00042/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre el dispositiu policial del 14 al 16 de juny de 2011 al parc de la Ciutadella, de Barcelona (Tram. 355-00038/09)

  Sessió informativa.

 • 5

  Sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre l'operació policial del 15 de juny de 2011 per a garantir la seguretat dels diputats i dels treballadors del Parlament i sobre els incidents que hi van tenir lloc

  Sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre l'operació policial per a garantir la seguretat dels diputats i dels treballadors del Parlament del 15 de juny de 2011 (Tram. 354-00042/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.