Comissió d'Interior

Dia:
Dijous, 26 de maig de 2011
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 9

  Proposta de resolució sobre la construcció d'una comissaria dels Mossos d'Esquadra a Salt (Gironès) (Tram. 250-00227/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 10

  Proposta de resolució sobre l'augment dels efectius dels Mossos d'Esquadra amb la promoció del 2011 (Tram. 250-00136/09)

  Debat i votació.

 • 11

  Proposta de resolució sobre la construcció d'una comissaria dels Mossos d'Esquadra a Salt (Gironès) (Tram. 250-00101/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 12

  Proposta de resolució sobre la construcció de la nova seu regional i de la comissaria de districte dels Mossos d'Esquadra a Salt (Gironès) (Tram. 250-00089/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 13

  Proposta de resolució sobre l'increment de la vigilància a la xarxa viària (Tram. 250-00022/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 14

  Proposta de resolució sobre la reducció de la circulació de vehicles pesants els dies festius (Tram. 250-00020/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 15

  Proposta de resolució sobre l'adopció dels senyals de trànsit indicatius dels trams de concentració d'accidents i sobre la senyalització d'aquests trams a la xarxa viària (Tram. 250-00228/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 16

  Sessió informativa de la comissió d'Interior amb els consellers d'Interior i d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a informar sobre el nou programa de prevenció i extinció d'incendis (Tram. 355-00026/09)

  Sessió informativa.