Comissió d'Interior

Dia:
Dijous, 17 de febrer de 2011
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior per a informar sobre els objectius i les actuacions que ha d'impulsar el seu departament (Tram. 355-00010/09)

    Felip Puig i Godes, Conseller del Departament d'Interior

    Sessió informativa.