Comissió d'Empresa i Ocupació

Dia:
Dimecres, 15 de juliol de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre els informes d'avaluació de la disminució de càrregues administratives i de la implantació de l'administració electrònica per a empreses (Tram. 250-01625/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 567, 23)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el Tribunal Laboral de Catalunya (Tram. 250-01634/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 574, 22; esmenes: BOPC, 612, 14)

 • 3

  Compareixença d'Alba Garcia Sánchez, secretària de la Dona i Cohesió Social de Comissions Obreres de Catalunya, davant la Comissió d'Empresa i Ocupació per a explicar l'Informe sobre l'evolució de les desigualtats socials a Catalunya, elaborat pel Centre d'Estudis i Recerca Sindicals (Tram. 357-00787/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença de Ramon Codina davant la Comissió d'Empresa i Ocupació per a informar sobre la iniciativa internacional Mobile Maritime Hub 2009-2050 (Tram. 357-01293/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Compareixença.