Comissió d'Empresa i Ocupació

Dia:
Dimecres, 22 d'abril de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de l'Institut Català del Suro davant la Comissió d'Empresa i Ocupació per a explicar les conclusions de l'informe "Avaluació econòmica de les externalitats positives dels boscos surers catalans" (Tram. 357-00250/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Guillem Genover, representant de Retecork, davant la Comissió d'Empresa i Ocupació per a explicar les conclusions de l'informe "Avaluació econòmica de les externalitats positives dels boscos surers catalans" (Tram. 357-00251/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'una representació del Gremi de Fusters, Ebenistes i Similars de Barcelona davant la Comissió d'Empresa i Ocupació per a informar sobre el Projecte futur sector fusta (Tram. 357-00762/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Compareixença.