Comissió d'Empresa i Ocupació

Dia:
Dilluns, 9 de febrer de 2015
Hora:
09:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de l'Assemblea d'Aturats amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 353-01105/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana d'Agències de Col·locació i Empreses de Recol·locació amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 353-01106/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença d'Albert Colomer, director executiu de la Fundació Privada per a la Promoció de l'Autoocupació a Catalunya, amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 353-01107/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença d'una representació de la Federació Empresarial Catalana de la Formació amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 353-01108/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença d'una representació de la Confederació de Centres Autònoms d'Ensenyament de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 353-01109/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença d'una representació de la Fundació Surt amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 353-01110/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença d'una representació de la Federació d'Entitats d'Empreses d'Inserció de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 353-01111/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença d'una representació de la Federació d'Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 353-01112/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença d'una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 353-01113/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença d'una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 353-01114/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença d'una representació de la Cecot amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 353-01115/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença d'una representació del Consell General de Cambres de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 353-01119/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 13

  Compareixença d'una representació del Cercle d'Economia amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 353-01120/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 14

  Compareixença d'una representació de l'Associació Espanyola de Direcció i Desenvolupament de Persones (Aedipe) amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 353-01116/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 15

  Compareixença de Marc Bonavia, president de l'Associació de Joves Empresaris de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 353-01117/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 16

  Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana d'Executius, Directius i Empresaris amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 353-01118/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 17

  Compareixença d'una representació de la Unió Sindical Obrera de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 353-01121/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 18

  Compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 353-01122/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 19

  Compareixença d'una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 353-01123/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 20

  Compareixença d'una representació de la Central Sindical Independent i de Funcionaris a la secció sindical del Servei d'Ocupació de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 353-01124/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 21

  Compareixença d'una representació de la Intersindical-CSC amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 353-01159/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 22

  Compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 353-01130/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 23

  Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 353-01131/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 24

  Compareixença d'una representació del Consorci Ripollès Desenvolupament amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 353-01132/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 25

  Compareixença d'una representació del Consorci per a la Promoció dels Municipis del Moianès amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 353-01133/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 26

  Compareixença de l'alcalde de Solsona, amb motiu de l'impuls que l'Ajuntament de Solsona ha fet de projectes de promoció de l'ocupabilitat de treballadors desocupats provinents d'una activitat industrial en crisi, amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 353-01158/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 27

  Compareixença d'una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 353-01142/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 28

  Compareixença de Mercè Garau i Blanes, experta del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 353-01143/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 29

  Compareixença de Fausto Miguélez Lobo, catedràtic de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en polítiques d'ocupació i relacions laborals, amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 353-01146/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.