Comissió d'Empresa i Ocupació

Dia:
Dimecres, 28 de gener de 2015
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya

  • 1.1

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació d'Empreses de Treball Temporal amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02346/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.2

   Proposta de compareixença d'Andreu Cruañas, secretari general d'Asempleo, amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02475/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.3

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Assemblea d'Aturats amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02382/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.4

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Assemblea d'Aturats de Més de 45 Anys amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02433/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.5

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Assemblea d'Aturats amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02484/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.6

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana d'Agències de Col·locació i Empreses de Recol·locació amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02347/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.7

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana d'Agències de Col·locació i Empreses de Recol·locació amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02385/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.8

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana d'Agències de Col·locació i Empreses de Recol·locació amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02436/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.9

   Proposta de compareixença d'Àngel Buxó i Lozano, president de l'Associació Catalana d'Agències de Col·locació i Empreses de Recol·locació, amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02470/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.10

   Proposta de compareixença d'Àngel Buxó, president de l'Associació Catalana d'Agències de Col·locació i Empreses de Recol·locació, amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02527/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.11

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana d'Agències de Col·locació i Empreses de Recol·locació amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02601/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.12

   Proposta de compareixença d'Albert Colomer, director executiu de la Fundació Privada per a la Promoció de l'Autoocupació a Catalunya, amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02539/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.13

   Proposta de compareixença de Luis Pérez, director de Relacions Institucionals de Randstad, amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02593/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.14

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Empresarial Catalana de la Formació amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02348/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.15

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Empresarial Catalana de la Formació amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02353/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.16

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Empresarial Catalana de la Formació amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02597/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.17

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Catalana de Centres d'Ensenyament amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02598/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.18

   Proposta de compareixença d'una representació de la Confederació de Centres Autònoms d'Ensenyament de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02358/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.19

   Proposta de compareixença d'una representació de la Confederació de Centres Autònoms d'Ensenyament de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02600/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.20

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Professional de Serveis Educatius de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02599/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.21

   Proposta de compareixença d'una representació de la Fundació Surt amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02383/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.22

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació d'Empreses d'Inserció de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02380/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.23

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació d'Entitats i Empreses d'Inserció amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02438/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.24

   Proposta de compareixença d'Ignasi Parody i Núñez, director de la Fundació Trinijove i president de la Federació Europea d'Empreses d'Inserció, amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02526/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.25

   Proposta de compareixença d'Ignasi Parody i Núñez, president de la Xarxa Europea d'Empreses d'Inserció Social, amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02386/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.26

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació d'Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02349/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.27

   Proposta de compareixença d'una representació de Fepime amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02534/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.28

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació d'Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02591/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.29

   Proposta de compareixença d'una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02350/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.30

   Proposta de compareixença d'una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02375/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.31

   Proposta de compareixença d'una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02424/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.32

   Proposta de compareixença d'una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02477/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.33

   Proposta de compareixença d'una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02531/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.34

   Proposta de compareixença d'una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02590/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.35

   Proposta de compareixença d'Imma Estivill, en representació de la sectorial de formació professional de Pimec, amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02532/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.36

   Proposta de compareixença d'una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02351/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.37

   Proposta de compareixença d'una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02384/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.38

   Proposta de compareixença d'una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02423/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.39

   Proposta de compareixença d'una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02476/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.40

   Proposta de compareixença d'una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02530/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.41

   Proposta de compareixença d'una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02589/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.42

   Proposta de compareixença d'una representació de la Cecot amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02426/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.43

   Proposta de compareixença de David Garrofé, secretari general de la Cecot, amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02533/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.44

   Proposta de compareixença d'una representació de la Cecot amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02592/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.45

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Espanyola de Direcció i Desenvolupament de Persones (Aedipe) amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02434/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.46

   Proposta de compareixença de Marc Bonavia, president de l'Associació de Joves Empresaris de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02435/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.47

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana d'Executius, Directius i Empresaris amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02437/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.48

   Proposta de compareixença d'una representació de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02427/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.49

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Cambres de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02352/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.50

   Proposta de compareixença de Narcís Bosch i Andreu, director gerent del Consell de Cambres de Comerç de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02535/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.51

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell General de Cambres de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02594/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.52

   Proposta de compareixença d'una representació del Cercle d'Economia amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02428/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.53

   Proposta de compareixença d'una representació de la Unió Sindical Obrera de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02354/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.54

   Proposta de compareixença d'una representació de la Unió Sindical Obrera de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02431/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.55

   Proposta de compareixença d'una representació de la Unió Sindical Obrera de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02538/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.56

   Proposta de compareixença d'una representació de la Unió Sindical Obrera de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02588/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.57

   Proposta de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02355/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.58

   Proposta de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02374/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.59

   Proposta de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02430/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.60

   Proposta de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02481/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.61

   Proposta de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02537/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.62

   Proposta de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02586/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.63

   Proposta de compareixença d'una representació de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02356/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.64

   Proposta de compareixença d'una representació de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02429/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.65

   Proposta de compareixença d'una representació de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02603/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.66

   Proposta de compareixença d'una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02373/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.67

   Proposta de compareixença d'una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02480/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.68

   Proposta de compareixença d'una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02536/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.69

   Proposta de compareixença d'una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02587/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.70

   Proposta de compareixença d'una representació de la Intersindical-CSC amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02432/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.71

   Proposta de compareixença d'una representació de la Central Sindical Independent i de Funcionaris a la secció sindical del Servei d'Ocupació de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02602/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.72

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Assemblea de Treballadores i Treballadors en Lluita del Servei d'Ocupació de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02485/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.73

   Proposta de compareixença d'una representació de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02357/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.74

   Proposta de compareixença d'una representació de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02376/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.75

   Proposta de compareixença d'una representació de la Taula del Tercer Sector Social amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02442/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.76

   Proposta de compareixença de Toni Codina, director general de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02469/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.77

   Proposta de compareixença d'una representació de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02604/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.78

   Proposta de compareixença d'una representació d'Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS) i de Femarec amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02443/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.79

   Proposta de compareixença de Teresa Crespo i Julia, presidenta d'Entitats Catalanes d'Acció Social, amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02468/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.80

   Proposta de compareixença d'una representació de les entitats Ecom, Acapps i Actas amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02444/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.81

   Proposta de compareixença d'una representació de Discapacitat Intel·lectual Catalunya (Dincat) amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02379/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.82

   Proposta de compareixença d'una representació de Discapacitat Intel·lectual Catalunya (Dincat) amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02445/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.83

   Proposta de compareixença de M. Àngels Valls, responsable de formació i inserció de Càritas, amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02446/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.84

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02359/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.85

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02377/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.86

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02439/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.87

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02478/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.88

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02529/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.89

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02595/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.90

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02360/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.91

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02378/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.92

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02440/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.93

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02479/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.94

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02528/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.95

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02596/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.96

   Proposta de compareixença d'una representació del Consorci de Promoció Econòmica del Ripollès amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02447/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.97

   Proposta de compareixença d'una representació del Consorci per a la Promoció dels Municipis del Moianès amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02448/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.98

   Proposta de compareixença d'Andreu Cruañas i Acosta, exdirector del Servei d'Ocupació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02364/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.99

   Proposta de compareixença de Manuel Romero i Colomé, exdirector del Servei d'Ocupació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02365/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.100

   Proposta de compareixença de Francesc Castellana i Aregall, exdirector del Servei d'Ocupació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02366/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.101

   Proposta de compareixença de Francesc Castellana, president de la Fundació Utopia, amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02473/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.102

   Proposta de compareixença de Francesc Castellana i Aregall, exdirector del Servei d'Ocupació de Catalunya i expert en matèria de treball, amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02455/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.103

   Proposta de compareixença de Joan Josep Berbel Sánchez, exdirector del Servei d'Ocupació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02367/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.104

   Proposta de compareixença d'Esther Sánchez i Torres, professora d'ESADE, amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02369/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.105

   Proposta de compareixença d'Esther Sánchez i Torres, exdirectora del Servei d'Ocupació de Catalunya i professora de dret laboral i promoció de l'ocupació d'ESADE, amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02450/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.106

   Proposta de compareixença de Maravillas Rojo Torrecilla, exregidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona i ex-secretària general d'Ocupació del Ministeri de Treball i Immigració, amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02454/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.107

   Proposta de compareixença d'Olga Campmany i Casas, vocal del Consell de Direcció del Servei d'Ocupació de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02370/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.108

   Proposta de compareixença de la directora del Servei d'Ocupació de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02422/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.109

   Proposta de compareixença d'Olga Campmany, directora del Servei d'Ocupació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02465/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.110

   Proposta de compareixença d'una representació dels orientadors del Servei d'Ocupació de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02451/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.111

   Proposta de compareixença de Francesc Gelida, persona amb experiència com a orientador del Servei d'Ocupació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02452/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.112

   Proposta de compareixença del director d'una oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02467/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.113

   Proposta de compareixença de Jesús Barroso, subdirector de Polítiques Actives d'Ocupació del Servei Públic d'Ocupació Estatal, amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02471/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.114

   Proposta de compareixença de Raymond Torres, director de l'Institut Internacional d'Estudis Laborals de l'Organització Internacional del Treball, amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02371/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.115

   Proposta de compareixença d'una representació de l'oficina de l'Organització Internacional del Treball a Espanya amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02472/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.116

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Organització Internacional del Treball amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02585/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.117

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02381/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.118

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02441/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.119

   Proposta de compareixença del secretari general d'Empresa i Ocupació amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02421/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.120

   Proposta de compareixença del secretari d'Ocupació i Relacions Laborals amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02466/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.121

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02425/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.122

   Proposta de compareixença de Mercè Garau i Blanes, experta del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02457/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.123

   Proposta de compareixença de Xavier Casares i Martínez, president del Consell Català de Formació Professional, amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02368/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.124

   Proposta de compareixença d'Eduardo Rojo, catedràtic de dret del treball i de la seguretat social de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02361/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.125

   Proposta de compareixença d'Eduardo Rojo Torrecilla, en representació de l'Institut d'Estudis del Treball de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02453/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.126

   Proposta de compareixença de Ferran Camas Roda, catedràtic de dret del treball i de la seguretat social de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02372/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.127

   Proposta de compareixença d'Andreu Lope Peña, professor de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en polítiques d'ocupació local, amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02387/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.128

   Proposta de compareixença de Fausto Miguélez Lobo, catedràtic de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en polítiques d'ocupació i relacions laborals, amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02388/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.129

   Proposta de compareixença d'Enric Sanchis, professor del Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València i autor de "Trabajo y paro en la sociedad postindustrial", amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02464/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.130

   Proposta de compareixença de José Adelantado, professor de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02483/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.131

   Proposta de compareixença de Raül Ramos Lobo, en representació d'AQR-IREA, del Departament d'Econometria, Estadística i Economia Espanyola de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02456/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.132

   Proposta de compareixença de Josep Maria Vilalta Verdú, secretari executiu de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02459/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.133

   Proposta de compareixença de Josep Maria Vilà Solanes, director general d'UPC Alumni, amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02460/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.134

   Proposta de compareixença d'Albert Recio, doctor en economia i professor del Departament d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02482/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.135

   Proposta de compareixença d'Encarna Perán Moral, professora d'economia aplicada de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02363/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.136

   Proposta de compareixença d'Andreu Ibarz, director general de Blanquerna i professor de la Facultat de Ciències de l'Educació de Blanquerna - Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02463/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.137

   Proposta de compareixença de Valeriano Gómez, expert en polítiques actives, amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02362/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.138

   Proposta de compareixença d'Oriol Homs, en representació de la Fundació Centre d'Iniciatives i Recerques Europees a la Mediterrània, amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02458/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.139

   Proposta de compareixença de Jordi Serrano Pérez, membre fundador de Future4Work i coautor del llibre "El ocaso del empleo", amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02461/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.140

   Proposta de compareixença de Jordi Jordà, tècnic de l'Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats, amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02462/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.141

   Proposta de compareixença de Jaime López Cossío, ex-director general de Formació i Ocupació de la Xunta de Galicia, amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02474/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.142

   Proposta de compareixença de Josep Lluís Argemí Valle, consultor i expert en formació, amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02540/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.143

   Proposta de compareixença de l'alcalde de Solsona, amb motiu de l'impuls que l'Ajuntament de Solsona ha fet de projectes de promoció de l'ocupabilitat de treballadors desocupats provinents d'una activitat industrial en crisi, amb relació al Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 352-02449/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 2

  Compareixença del director general d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom i responsable del Registre Central de Cooperatives de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 353-00830/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença d'una representació de la Fundació del Món Rural amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 353-00831/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença d'Ignasi Faura Ventosa, coordinador del Fòrum d'Economia Social, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 353-00832/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença d'una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 353-00834/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença de Llorenç Serrano, coordinador de l'Àrea d'Economia Social de Comissions Obreres de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 353-00835/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 353-00837/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença d'Ivan Miró i Acedo, investigador en economia social i docent d'història del cooperativisme al postgrau en economia cooperativa de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 353-00838/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença de Cristina R. Grau i López, advocada mercantilista i experta en dret cooperatiu, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 353-00848/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença de Mar Garriga, advocada experta en cooperatives i cap del Servei Jurídic i Laboral de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 353-00849/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença de Jordi Garcia Jané, especialista en cooperativisme i economia solidària, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 353-00843/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença d'Oriol Amat Salas, catedràtic d'economia financera i comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 353-00844/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 13

  Compareixença de Carme Díaz Corral, economista i investigadora en cooperativisme i gènere, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 353-00847/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 14

  Compareixença de Mònica Reig, directora del programa Partners d'ESADE i ex-directora general de la cooperativa CTF, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 353-00845/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 15

  Compareixença d'Antoni Duran-Sindreu, economista, professor de règim fiscal de l'empresa i sistema fiscal espanyol de la Universitat Pompeu Fabra i assessor de la Federació de Cooperatives de Serveis, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 353-00846/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 16

  Compareixença de Francesc Iglésies, professor d'economia social de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 353-00840/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 17

  Compareixença de Carles de Ahumada, director de la cooperativa L'Olivera, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 353-00823/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 18

  Compareixença de Guernica Facundo, coordinadora de LabCoop, Laboratory of Cooperative Social Entrepreneurship, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 353-00836/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 19

  Compareixença d'una representació de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 353-00839/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 20

  Compareixença de Miquel Miró, expert en finances cooperatives, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 353-00842/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 21

  Compareixença d'una representació de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 353-00841/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 22

  Projecte de llei de cooperatives (Tram. 200-00020/10)

  Govern de la Generalitat

  Tinguda de les compareixences (urgència)

  (Text presentat: BOPC, 322, 16; esmenes a la totalitat: BOPC, 369, 14)