Comissió d'Empresa i Ocupació

Dia:
Dimecres, 3 de desembre de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 353-00813/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives de Serveis i de Cooperatives de Transportistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 353-00814/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 353-00815/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença del president o d'una representació de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 353-00816/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença del president o d'una representació de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 353-00817/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença del director o d'una representació de la Confederació de Cooperatives de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 353-00818/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença del president o d'una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 353-00812/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença de David Cos, president del grup Clade, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 353-00819/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença de Miquel Àngel Oliva, director general d'Abacus Cooperativa, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 353-00820/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença de Ricard Fernández Ontiveros, director general de Suara Cooperativa, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 353-00821/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença d'Antoni Pané, director general de la Cooperativa d'Ivars d'Urgell, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 353-00822/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença de Pere Ferré, director de Coselva, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 353-00824/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 13

  Compareixença d'una representació de Coop57, cooperativa de serveis financers ètics i solidaris, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 353-00825/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 14

  Compareixença d'una representació del Col·lectiu Ronda amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 353-00826/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 15

  Compareixença de Jordi Via, fundador de la Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya i membre del grup Ecos, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 353-00829/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 16

  Compareixença de Lluís Roig, gerent de Cellers Domenys i president de l'Associació de Seccions de Crèdit, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 353-00827/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 17

  Compareixença d'una representació de la Caixa d'Enginyers, Societat Cooperativa de Crèdit, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 353-00828/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 18

  Compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 353-00833/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.