Comissió d'Empresa i Ocupació

Dia:
Dimecres, 22 d'octubre de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de l'Associació de Dones Emprenedores davant la Comissió d'Empresa i Ocupació per a informar sobre l'equiparació de valor entre homes i dones a l'economia, l'ocupació i la recuperació econòmica (Tram. 357-00431/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Compareixença.

 •  

  DEBAT I VOTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE SESSIONS INFORMATIVES:

  • 2.1

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01687/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Juli Fernandez Iruela, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.2

   Proposta de compareixença de Ramon Sarroca, president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01925/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.3

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01929/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.4

   Proposta de compareixença de Mar Garriga, advocada experta en cooperatives i cap del Servei Jurídic i Laboral de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01934/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.5

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01967/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.6

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-02009/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.7

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-02030/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.8

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01688/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Juli Fernandez Iruela, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.9

   Proposta de compareixença de Joaquim Sicília, president de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01931/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.10

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01972/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.11

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-02010/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.12

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-02033/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.13

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01968/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.14

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-02011/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.15

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-02032/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.16

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives de Serveis i de Cooperatives de Transportistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01969/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.17

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives de Serveis i de Cooperatives de Transportistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-02012/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.18

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives de Serveis i de Cooperatives de Transportistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-02034/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.19

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01971/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.20

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-02013/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.21

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-02031/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.22

   Proposta de compareixença d'una representació de Cooperatives de Treball de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01689/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Juli Fernandez Iruela, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.23

   Proposta de compareixença de Perfecto Alonso, president de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01921/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.24

   Proposta de compareixença de Perfecto Alonso, president de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i president de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01930/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.25

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01970/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.26

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-02008/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.27

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-02035/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.28

   Proposta de compareixença de Joseba Polanco, director de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01917/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.29

   Proposta de compareixença d'una representació de la Confederació de Cooperatives de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01966/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.30

   Proposta de compareixença d'una representació de la Confederació de Cooperatives de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-02029/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.31

   Proposta de compareixença de Javier Goienetxea, president de Konfekoop, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-02023/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.32

   Proposta de compareixença de David Cos, president del grup Clade, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01922/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.33

   Proposta de compareixença de David Cos, president del grup Clade, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01933/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.34

   Proposta de compareixença de David Cos, president del grup Clade, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-02015/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.35

   Proposta de compareixença de Miquel Àngel Oliva, director general d'Abacus Cooperativa, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01928/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.36

   Proposta de compareixença de Ricard Fernández Ontiveros, de Suara Cooperativa, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01923/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.37

   Proposta de compareixença de Ricard Fernández Ontiveros, director general de Suara Cooperativa, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01936/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.38

   Proposta de compareixença d'Antoni Pané, director general de la Cooperativa d'Ivars d'Urgell, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01935/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.39

   Proposta de compareixença de Clara Puigventós, directora general de la cooperativa Encís, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01937/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.40

   Proposta de compareixença de Carles de Ahumada, director de la cooperativa L'Olivera, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01938/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.41

   Proposta de compareixença de Pere Ferré, director de Coselva, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01942/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.42

   Proposta de compareixença d'una representació de Coop57, cooperativa de serveis financers ètics i solidaris, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01950/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.43

   Proposta de compareixença d'una representació de Pediatria dels Pirineus amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01943/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.44

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·lectiu Ronda amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-02014/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.45

   Proposta de compareixença de Lluís Roig, gerent de Cellers Domenys i president de l'Associació de Seccions de Crèdit, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01940/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.46

   Proposta de compareixença d'una representació de la Caixa d'Enginyers, Societat Cooperativa de Crèdit, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-02040/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.47

   Proposta de compareixença de Jordi Via, fundador de la Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-02016/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.48

   Proposta de compareixença d'una representació de la Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-02017/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.49

   Proposta de compareixença de Jordi Via, del grup Ecos, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01919/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.50

   Proposta de compareixença de Xavier Tubert, membre del consell rector i expresident de Llet Nostra i expresident de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01939/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.51

   Proposta de compareixença de Xavier López García, director general d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01945/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.52

   Proposta de compareixença d'una representació del Registre Central de Cooperatives de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01973/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.53

   Proposta de compareixença d'una representació del Registre Central de Cooperatives de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-02038/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.54

   Proposta de compareixença d'una representació de la Fundació del Món Rural amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01690/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Juli Fernandez Iruela, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.55

   Proposta de compareixença d'Ignasi Faura Ventosa, coordinador del Fòrum d'Economia Social, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01926/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.56

   Proposta de compareixença d'Ignasi Faura i Ventosa, coordinador del Fòrum Economia Social, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01947/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.57

   Proposta de compareixença d'Ignasi Faura Ventosa, coordinador del Fòrum d'Economia Social, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-02022/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.58

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01692/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Juli Fernandez Iruela, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.59

   Proposta de compareixença d'una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01691/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Juli Fernandez Iruela, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.60

   Proposta de compareixença d'una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-02041/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.61

   Proposta de compareixença de Llorenç Serrano, coordinador de l'Àrea d'Economia Social de Comissions Obreres de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01927/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.62

   Proposta de compareixença de Guernica Facundo, coordinadora de LabCoop, Laboratory of Cooperative Social Entrepreneurship, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01918/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.63

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-02039/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.64

   Proposta de compareixença d'Ivan Miró i Acedo, investigador en economia social i docent d'història del cooperativisme al postgrau en economia cooperativa de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01949/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.65

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-02037/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.66

   Proposta de compareixença de Francesc Iglésies, professor d'economia social de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-02020/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.67

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-02036/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.68

   Proposta de compareixença de Miquel Miró, expert en finances cooperatives, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01920/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.69

   Proposta de compareixença de Jordi Garcia Jané, especialista en cooperativisme i economia solidària, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01924/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.70

   Proposta de compareixença de Jordi Garcia Jané, especialista en cooperativisme i economia solidària, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-02018/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.71

   Proposta de compareixença d'Oriol Amat Salas, catedràtic d'economia financera i comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra i president de l'Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01932/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.72

   Proposta de compareixença d'Oriol Amat Salas, catedràtic d'economia financera i comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-02019/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.73

   Proposta de compareixença de Mònica Reig, directora del programa Partners d'ESADE i ex-directora general de la cooperativa CTF, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01941/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.74

   Proposta de compareixença d'Antoni Duran-Sindreu, economista, professor de règim fiscal de l'empresa i sistema fiscal espanyol de la Universitat Pompeu Fabra i assessor de la Federació de Cooperatives de Serveis, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01944/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.75

   Proposta de compareixença de Carme Díaz Corral, economista i investigadora en cooperativisme i gènere, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01946/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.76

   Proposta de compareixença de Cristina R. Grau i López, advocada mercantilista i experta en dret cooperatiu, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01948/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.77

   Proposta de compareixença de Ramon Bastida, professor de la Barcelona School of Management i membre de la Fundació Roca i Galès, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-02021/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 2

  Projecte de llei de cooperatives

  • 2.1

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01687/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Juli Fernandez Iruela, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.2

   Proposta de compareixença de Ramon Sarroca, president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01925/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.3

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01929/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.4

   Proposta de compareixença de Mar Garriga, advocada experta en cooperatives i cap del Servei Jurídic i Laboral de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01934/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.5

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01967/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.6

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-02009/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.7

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-02030/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.8

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01688/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Juli Fernandez Iruela, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.9

   Proposta de compareixença de Joaquim Sicília, president de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01931/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.10

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01972/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.11

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-02010/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.12

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-02033/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.13

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01968/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.14

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-02011/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.15

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-02032/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.16

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives de Serveis i de Cooperatives de Transportistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01969/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.17

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives de Serveis i de Cooperatives de Transportistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-02012/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.18

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives de Serveis i de Cooperatives de Transportistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-02034/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.19

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01971/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.20

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-02013/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.21

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-02031/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.22

   Proposta de compareixença d'una representació de Cooperatives de Treball de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01689/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Juli Fernandez Iruela, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.23

   Proposta de compareixença de Perfecto Alonso, president de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01921/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.24

   Proposta de compareixença de Perfecto Alonso, president de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i president de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01930/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.25

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01970/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.26

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-02008/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.27

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-02035/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.28

   Proposta de compareixença de Joseba Polanco, director de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01917/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.29

   Proposta de compareixença d'una representació de la Confederació de Cooperatives de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01966/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.30

   Proposta de compareixença d'una representació de la Confederació de Cooperatives de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-02029/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.31

   Proposta de compareixença de Javier Goienetxea, president de Konfekoop, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-02023/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.32

   Proposta de compareixença de David Cos, president del grup Clade, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01922/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.33

   Proposta de compareixença de David Cos, president del grup Clade, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01933/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.34

   Proposta de compareixença de David Cos, president del grup Clade, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-02015/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.35

   Proposta de compareixença de Miquel Àngel Oliva, director general d'Abacus Cooperativa, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01928/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.36

   Proposta de compareixença de Ricard Fernández Ontiveros, de Suara Cooperativa, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01923/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.37

   Proposta de compareixença de Ricard Fernández Ontiveros, director general de Suara Cooperativa, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01936/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.38

   Proposta de compareixença d'Antoni Pané, director general de la Cooperativa d'Ivars d'Urgell, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01935/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.39

   Proposta de compareixença de Clara Puigventós, directora general de la cooperativa Encís, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01937/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.40

   Proposta de compareixença de Carles de Ahumada, director de la cooperativa L'Olivera, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01938/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.41

   Proposta de compareixença de Pere Ferré, director de Coselva, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01942/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.42

   Proposta de compareixença d'una representació de Coop57, cooperativa de serveis financers ètics i solidaris, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01950/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.43

   Proposta de compareixença d'una representació de Pediatria dels Pirineus amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01943/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.44

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·lectiu Ronda amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-02014/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.45

   Proposta de compareixença de Lluís Roig, gerent de Cellers Domenys i president de l'Associació de Seccions de Crèdit, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01940/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.46

   Proposta de compareixença d'una representació de la Caixa d'Enginyers, Societat Cooperativa de Crèdit, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-02040/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.47

   Proposta de compareixença de Jordi Via, fundador de la Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-02016/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.48

   Proposta de compareixença d'una representació de la Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-02017/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.49

   Proposta de compareixença de Jordi Via, del grup Ecos, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01919/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.50

   Proposta de compareixença de Xavier Tubert, membre del consell rector i expresident de Llet Nostra i expresident de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01939/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.51

   Proposta de compareixença de Xavier López García, director general d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01945/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.52

   Proposta de compareixença d'una representació del Registre Central de Cooperatives de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01973/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.53

   Proposta de compareixença d'una representació del Registre Central de Cooperatives de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-02038/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.54

   Proposta de compareixença d'una representació de la Fundació del Món Rural amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01690/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Juli Fernandez Iruela, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.55

   Proposta de compareixença d'Ignasi Faura Ventosa, coordinador del Fòrum d'Economia Social, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01926/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.56

   Proposta de compareixença d'Ignasi Faura i Ventosa, coordinador del Fòrum Economia Social, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01947/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.57

   Proposta de compareixença d'Ignasi Faura Ventosa, coordinador del Fòrum d'Economia Social, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-02022/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.58

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01692/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Juli Fernandez Iruela, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.59

   Proposta de compareixença d'una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01691/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Juli Fernandez Iruela, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.60

   Proposta de compareixença d'una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-02041/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.61

   Proposta de compareixença de Llorenç Serrano, coordinador de l'Àrea d'Economia Social de Comissions Obreres de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01927/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.62

   Proposta de compareixença de Guernica Facundo, coordinadora de LabCoop, Laboratory of Cooperative Social Entrepreneurship, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01918/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.63

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-02039/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.64

   Proposta de compareixença d'Ivan Miró i Acedo, investigador en economia social i docent d'història del cooperativisme al postgrau en economia cooperativa de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01949/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.65

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-02037/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.66

   Proposta de compareixença de Francesc Iglésies, professor d'economia social de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-02020/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.67

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-02036/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.68

   Proposta de compareixença de Miquel Miró, expert en finances cooperatives, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01920/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.69

   Proposta de compareixença de Jordi Garcia Jané, especialista en cooperativisme i economia solidària, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01924/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.70

   Proposta de compareixença de Jordi Garcia Jané, especialista en cooperativisme i economia solidària, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-02018/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.71

   Proposta de compareixença d'Oriol Amat Salas, catedràtic d'economia financera i comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra i president de l'Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01932/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.72

   Proposta de compareixença d'Oriol Amat Salas, catedràtic d'economia financera i comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-02019/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.73

   Proposta de compareixença de Mònica Reig, directora del programa Partners d'ESADE i ex-directora general de la cooperativa CTF, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01941/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.74

   Proposta de compareixença d'Antoni Duran-Sindreu, economista, professor de règim fiscal de l'empresa i sistema fiscal espanyol de la Universitat Pompeu Fabra i assessor de la Federació de Cooperatives de Serveis, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01944/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.75

   Proposta de compareixença de Carme Díaz Corral, economista i investigadora en cooperativisme i gènere, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01946/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.76

   Proposta de compareixença de Cristina R. Grau i López, advocada mercantilista i experta en dret cooperatiu, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-01948/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.77

   Proposta de compareixença de Ramon Bastida, professor de la Barcelona School of Management i membre de la Fundació Roca i Galès, amb relació al Projecte de llei de cooperatives (Tram. 352-02021/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre el projecte de construcció de la xarxa Xfocat (Tram. 354-00193/10)

  Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre el pla Xfocat (Tram. 354-00195/10)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Interior sobre les informacions relatives al Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (Tram. 354-00218/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre les informacions aparegudes en mitjans de comunicació amb relació al repartiment de mòbils amb dispositius "espia" entre alts càrrecs i personal de seguretat de la Generalitat (Tram. 354-00221/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre el possible cas d'espionatge del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya al Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 354-00297/10)

  Carina Mejías Sánchez, Portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 8

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre la política energètica i el Pla d'energia i canvi climàtic 2012-2020 (Tram. 354-00263/10)

  Inés Arrimadas García, Portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 9

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre les gestions amb les grans empreses industrials per a fer front a la crisi econòmica (Tram. 354-00264/10)

  Inés Arrimadas García, Portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 10

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre les actuacions en política industrial i el Pacte per la indústria a Catalunya (Tram. 354-00265/10)

  Inés Arrimadas García, Portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 11

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre el sector forestal i el projecte de clúster de la fusta i la biomassa (Tram. 354-00273/10)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 12

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre el sector forestal i el projecte de clúster de la fusta i la biomassa (Tram. 354-00274/10)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 13

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre l'acord de diàleg social permanent (Tram. 354-00285/10)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 14

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre la intervenció o la mediació del Govern en els expedients de regulació d'ocupació i els tancaments d'empreses (Tram. 354-00295/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 15

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre el contingut i l'abast del Pla estratègic empresarial i per a l'ocupació de les Terres de l'Ebre (Tram. 354-00299/10)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 16

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre el Pla estratègic de les Terres de l'Ebre encarregat a la Universitat Rovira i Virgili (Tram. 354-00300/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 •  

  DEBAT I VOTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA:

 • 17

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre el Decret de venda no sedentària (Tram. 354-00315/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 18

  Sol·licitud de compareixença de Carles Ruiz, representant de Localret, davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè expliqui la visió d'aquesta empresa sobre la nova Llei general de telecomunicacions (Tram. 356-00441/10)

  Meritxell Borràs i Solé, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 19

  Sol·licitud de compareixença del president d'Ecom davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè expliqui les propostes d'integració i d'inserció laboral de les persones amb discapacitat en l'empresa ordinària (Tram. 356-00493/10)

  Carles Pellicer i Punyed, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 20

  Sol·licitud de compareixença de la presidenta de l'Associació Catalana de Treball amb Suport (Actas) davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè expliqui les propostes d'integració i d'inserció laboral de les persones amb discapacitat en l'empresa ordinària (Tram. 356-00494/10)

  Carles Pellicer i Punyed, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 21

  Sol·licitud de compareixença del president de l'Associació Catalana per a la Promoció de les Persones Sordes (Acapps) davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè expliqui les propostes d'integració i d'inserció laboral de les persones amb discapacitat en l'empresa ordinària (Tram. 356-00495/10)

  Carles Pellicer i Punyed, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 22

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Gremi de Fusters, Ebenistes i Similars de Barcelona davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre el Projecte futur sector fusta (Tram. 356-00708/10)

  Meritxell Borràs i Solé, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 23

  Sol·licitud de compareixença de Pere Guerra Serra, representant a Catalunya de l'Associació Nacional de Productors d'Energia Fotovoltaica (Anpier), davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè expliqui la situació del sector de l'energia fotovoltaica (Tram. 356-00735/10)

  Carles Pellicer i Punyed, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 24

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Pimec Joves Empresaris davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè presenti la sectorial de joves empresaris de Pimec (Tram. 356-00790/10)

  Carles Pellicer i Punyed, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 25

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del col·lectiu Parad@s +50, de Terrassa (Vallès Occidental), davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè expliqui la seva visió de la realitat i les seves propostes (Tram. 356-00455/10)

  Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 26

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'associació Club del Trabajo, de Badia del Vallès (Vallès Occidental), davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè expliqui la seva visió de la realitat i les seves propostes (Tram. 356-00456/10)

  Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 27

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Desocupats Actius de la Garrotxa davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè expliqui la seva visió de la realitat i les seves propostes (Tram. 356-00457/10)

  Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 28

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Desocupats Majors de 50 Anys, de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè expliqui la seva visió de la realitat i les seves propostes (Tram. 356-00458/10)

  Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 29

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Desocupats Grans Actius, de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès), davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè expliqui la seva visió de la realitat i les seves propostes (Tram. 356-00459/10)

  Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 30

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Ocupació i Relacions Laborals davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre el compliment de la Moció 22/X, sobre l'atur i les mesures per a fomentar l'ocupació (Tram. 356-00509/10)

  Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 31

  Sol·licitud de compareixença de Xavier Casares, president del Consell Català de Formació Professional, davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre el compliment de la Moció 22/X, sobre l'atur i les mesures per a fomentar l'ocupació (Tram. 356-00510/10)

  Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 32

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè presenti l'acord de diàleg social permanent (Tram. 356-00693/10)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 33

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Foment del Treball Nacional davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè presenti l'acord de diàleg social permanent (Tram. 356-00694/10)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 34

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè presenti l'acord de diàleg social permanent (Tram. 356-00695/10)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 35

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Pimec davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè presenti l'acord de diàleg social permanent (Tram. 356-00696/10)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 36

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Fepime Catalunya davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè presenti l'acord de diàleg social permanent (Tram. 356-00697/10)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 37

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la coordinadora de Contact Center de la Unió Sindical Obrera de Catalunya davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè expliqui la problemàtica del sector (Tram. 356-00845/10)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 38

  Sol·licitud de compareixença del director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè expliqui l'ús de recursos públics per a la monitorització de les xarxes socials amb criteris ideològics per mitjà del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (Tram. 356-00490/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 39

  Sol·licitud de compareixença de Francesc Xavier Mena, exconseller d'Empresa i Ocupació, davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre les informacions relatives al Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (Tram. 356-00531/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 40

  Sol·licitud de compareixença de Carles Flamerich, ex-director general de Telecomunicacions, davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre les informacions relatives al Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (Tram. 356-00532/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 41

  Sol·licitud de compareixença del director general de Telecomunicacions davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre les informacions relatives al Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (Tram. 356-00533/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 42

  Sol·licitud de compareixença de la directora general d'Administració de Seguretat davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre les informacions relatives al Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (Tram. 356-00534/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 43

  Sol·licitud de compareixença de Tomàs Roy, director executiu del Centre de Seguretat de la Informació, davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre les informacions relatives al Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (Tram. 356-00535/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 44

  Sol·licitud de compareixença de Jordi Escalé i Castelló, director gerent del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre les informacions relatives al Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (Tram. 356-00536/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 45

  Sol·licitud de compareixença de Maria Àngels Barbarà i Fondevila, directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre les informacions relatives al Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (Tram. 356-00537/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 46

  Sol·licitud de compareixença del director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre el monitoratge de ciutadans i moviments socials a les xarxes socials i sobre la instal·lació d'un programa espia en telèfons mòbils (Tram. 356-00560/10)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 47

  Sol·licitud de compareixença de Carles Flamerich i Castells, ex-director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació, davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre el monitoratge de ciutadans i moviments socials a les xarxes socials i sobre la instal·lació d'un programa espia en telèfons mòbils (Tram. 356-00561/10)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 48

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Sindicat d'Inspectors de Treball i Seguretat Social davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre els incompliments de les condicions acordades per l'Administració de l'Estat i la Generalitat amb relació al traspàs de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (Tram. 356-00538/10)

  Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 49

  Sol·licitud de compareixença de Pere Guerra Serra, delegat a Catalunya de l'Associació Nacional de Productors d'Energia Fotovoltaica, davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè expliqui la situació del sector de l'energia fotovoltaica (Tram. 356-00607/10)

  Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 50

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Comissions Obreres davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè expliqui la situació del sector elèctric i els efectes sobre el conjunt de la indústria i la possible vaga sectorial (Tram. 356-00867/10)

  Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 51

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè expliqui la situació del sector elèctric i els efectes sobre el conjunt de la indústria i la possible vaga sectorial (Tram. 356-00868/10)

  Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 52

  Sol·licitud de compareixença del director general del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre el sector forestal i el projecte de clúster de la fusta i la biomassa (Tram. 356-00660/10)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 53

  Sol·licitud de compareixença del director general de Medi Natural i Biodiversitat davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre el sector forestal i el projecte de clúster de la fusta i la biomassa (Tram. 356-00661/10)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 54

  Sol·licitud de compareixença del director del zoològic de Barcelona davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre la situació actual de les instal·lacions, el pla de viabilitat, l'estat de comptes i les actuacions previstes en el parc (Tram. 356-00677/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 55

  Sol·licitud de compareixença d'Alfons Labrador, director d'estudis de Comissions Obreres de Catalunya, davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè expliqui l'Informe sobre l'evolució de les desigualtats socials a Catalunya, elaborat pel Centre d'Estudis i Recerca Sindicals (Tram. 356-00713/10)

  Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 56

  Sol·licitud de compareixença d'Alba Garcia Sánchez, secretària de la Dona i Cohesió Social de Comissions Obreres de Catalunya, davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè expliqui l'Informe sobre l'evolució de les desigualtats socials a Catalunya, elaborat pel Centre d'Estudis i Recerca Sindicals (Tram. 356-00714/10)

  Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 57

  Sol·licitud de compareixença d'Helena Villarejo Galende, professora de dret administratiu de la Universitat de Valladolid, davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre el marc jurídic dels centres comercials urbans i els "business improvement districts" (BID) (Tram. 356-00737/10)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 58

  Sol·licitud de compareixença de Juan Alfonso Santamaría, catedràtic de dret administratiu, davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre el marc jurídic dels centres comercials urbans i els "business improvement districts" (BID) (Tram. 356-00738/10)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 59

  Sol·licitud de compareixença de Fernando Mora Bongera, expert en àrees empresarials i secretari d'ajuntament, davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre el marc jurídic dels centres comercials urbans i els "business improvement districts" (BID) (Tram. 356-00739/10)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 60

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Gesturbà, Associació per a la Gestió dels Centres Urbans de Catalunya, davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre el marc jurídic dels centres comercials urbans i els "business improvement districts" (BID) (Tram. 356-00740/10)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 61

  Sol·licitud de compareixença del director general de Comerç davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre el Decret de venda no sedentària (Tram. 356-00798/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 62

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Eix Comercial Sant Andreu davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre el projecte d'ampliació del centre comercial La Maquinista (Tram. 356-00832/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 63

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre el projecte d'ampliació del centre comercial La Maquinista (Tram. 356-00833/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 64

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Veïns del Bon Pastor davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre el projecte d'ampliació del centre comercial La Maquinista (Tram. 356-00834/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 65

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la plataforma Afectados por AFV Union Hipotecaria davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre la situació creada per les actuacions de determinats prestadors en el refinançament de deutes (Tram. 356-00747/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 66

  Sol·licitud de compareixença de Francesc Barriendos, en representació d'Alfer Motos, davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè expliqui la situació del sector de la motocicleta elèctrica (Tram. 356-00758/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 67

  Sol·licitud de compareixença de Marc Barceló, en representació de Volta Motorbikes, davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè expliqui la situació del sector de la motocicleta elèctrica (Tram. 356-00759/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 68

  Sol·licitud de compareixença d'Eduard Torres, en representació de Torrot Electric Europe, davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè expliqui la situació del sector de la motocicleta elèctrica (Tram. 356-00760/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 69

  Sol·licitud de compareixença de Xavier López, en representació de l'Associació Catalana de la Moto Elèctrica, davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè expliqui la situació del sector de la motocicleta elèctrica (Tram. 356-00761/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 70

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Ocupació i Relacions Laborals davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè expliqui els criteris d'elaboració del Programa operatiu del Fons social europeu de Catalunya 2014-2020 (Tram. 356-00765/10)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 71

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Ocupació i Relacions Laborals davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi del balanç del Programa operatiu del Fons social europeu de Catalunya 2007-2013 (Tram. 356-00766/10)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 72

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè presenti l'informe "Indicadors socials a Catalunya amb relació al context estatal i europeu" (Tram. 356-00792/10)

  Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 •  

  DEBAT I VOTACIÓ PROPOSTES DE RESOLUCIÓ:

 • 73

  Proposta de resolució sobre la creació d'una xarxa coordinada de serveis d'acompanyament i consolidació d'empreses (Tram. 250-01189/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 357, 51; esmenes: BOPC, 391, 89)

 • 74

  Proposta de resolució sobre la climatització de l'Oficina de Treball de la Generalitat de Santa Coloma de Gramenet (Tram. 250-01208/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 369, 32; esmenes: BOPC, 413, 44)

 • 75

  Proposta de resolució sobre la recerca d'inversions i la implantació d'activitats econòmiques al Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès (Tram. 250-01210/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 369, 33; esmenes: BOPC, 413, 44)

 • 76

  Proposta de resolució sobre el tancament de les centrals nuclears (Tram. 250-01216/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 375, 64; esmenes: BOPC, 413, 46)

 • 77

  Proposta de resolució sobre els incompliments de la normativa sobre seguretat de la maquinària industrial (Tram. 250-01241/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 385, 27; esmenes: BOPC, 413, 51)