Comissió d'Empresa i Ocupació

Dia:
Dimecres, 8 d'octubre de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'Armengol Torres Sabaté, coordinador a l'Estat espanyol de la Setmana Mundial de l'Espai, davant la Comissió d'Empresa i Ocupació per a informar sobre el futur de la indústria espacial a Catalunya (Tram. 357-00443/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució de rebuig del projecte d'execució i declaració d'utilitat pública de la línia elèctrica entre Adrall i la frontera d'Andorra de Red Eléctrica de España (Tram. 250-01081/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 312, 23; esmenes: BOPC, 346, 63)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el garantiment de la viabilitat de l'empresa Expafruit, de Sant Boi de Llobregat (Tram. 250-01088/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 315, 30; esmenes: BOPC, 346, 65)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el Pla estratègic empresarial i per a l'ocupació de les Terres de l'Ebre (Tram. 250-01156/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 342, 57; esmenes: BOPC, 378, 63)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la simplificació administrativa (Tram. 250-01179/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 351, 40; esmenes: BOPC, 391, 87)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la creació d'un sistema d'interlocució única amb l'Administració per a empreses i autònoms (Tram. 250-01180/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 351, 41; esmenes: BOPC, 391, 87)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la informació al Parlament de les gestions relatives a tancaments d'empreses i expedients de regulació d'ocupació (Tram. 250-01182/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 351, 42; esmenes: BOPC, 391, 87)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la paralització definitiva de la planta del projecte Castor i sobre la no repercussió de les compensacions econòmiques en els ciutadans (Tram. 250-01187/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Annabel Marcos i Vilar, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 357, 50; esmenes: BOPC, 391, 88)

 • 9

  Proposta de resolució sobre la creació d'una xarxa coordinada de serveis d'acompanyament i consolidació d'empreses (Tram. 250-01189/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 357, 51; esmenes: BOPC, 391, 89)

 • 10

  Compareixença de Jorge Fuentes, consultor tecnològic, davant la Comissió d'Empresa i Ocupació per a informar sobre el futur de la indústria espacial a Catalunya (Tram. 357-00441/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Compareixença.

 • 11

  Compareixença de Rafael Harillo, director general de Stardust Consulting, davant la Comissió d'Empresa i Ocupació per a informar sobre el futur de la indústria espacial a Catalunya (Tram. 357-00442/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Compareixença