Comissió d'Empresa i Ocupació

Dia:
Dimecres, 16 de juliol de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes (Tram. 200-00006/10)

  Govern de la Generalitat

  Substitució de membres en la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 127, 13; esmenes a la totalitat: BOPC, 169, 16; informe: BOPC, 359, 3)

 • 2

  Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes (Tram. 200-00006/10)

  Govern de la Generalitat

  Elaboració del Dictamen.

  (Informe ponència: BOPC, 359, )

 • 3

  Compareixença de Carles Ruiz, alcalde de Viladecans (Baix Llobregat), davant la Comissió d'Empresa i Ocupació per a explicar els procediments del projecte "Viladecans The Style Outlets" (Tram. 357-00437/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença de Francesc Damià Calvet, director de l'Institut Català del Sòl, davant la Comissió d'Empresa i Ocupació per a explicar els procediments del projecte "Viladecans The Style Outlets" (Tram. 357-00440/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença del director general de Comerç davant la Comissió d'Empresa i Ocupació per a explicar els procediments del projecte "Viladecans The Style Outlets" (Tram. 357-00438/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Compareixença.