Comissió d'Empresa i Ocupació

Dia:
Dimecres, 4 de juny de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de representants de l'Associació Espanyola de Direcció i Desenvolupament de Persones a Catalunya davant la Comissió d'Empresa i Ocupació per a informar sobre la situació de les relacions col·lectives de treball i de la direcció de persones a les empreses i les administracions públiques (Tram. 357-00246/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre la gratuïtat del telèfon 012 (Tram. 250-00898/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 252, 17; esmenes: BOPC, 276, 21)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la facilitació de les dades de contacte de les associacions de consumidors i usuaris per part del telèfon 012 (Tram. 250-00899/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 252, 18)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la informació als ciutadans del cost d'utilització del telèfon 012 (Tram. 250-00900/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 252, 19)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la tarifació dels procediments de mediació de consum (Tram. 250-00906/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 257, 38; esmenes: BOPC, 286, 38)

 • 6

  Proposta de resolució sobre els impresos de sol·licitud d'arbitratge davant la Junta Arbitral de Consum de Catalunya (Tram. 250-00951/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 268, 56; esmenes: BOPC, 301, 30)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la línia de molt alta tensió entre Santa Coloma de Farners i Riudarenes (Tram. 250-00942/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Mixt

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 261, 75)

 • 8

  Proposta de resolució de suport als treballadors de l'empresa Albasa, de Sant Vicenç de Castellet (Tram. 250-00972/10)

  Meritxell Borràs i Solé, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 272, 50)

 • 9

  Proposta de resolució sobre el Consell Català del Treball Autònom i l'aplicació de l'Estatut del treball autònom (Tram. 250-00997/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 281, 34; esmenes: BOPC, 312, 15)

 • 10

  Proposta de resolució sobre les inversions ferroviàries i els processos d'adjudicació d'obra civil (Tram. 250-01017/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 290, 43; esmenes: BOPC, 319, 17)

 • 11

  Proposta de resolució sobre la reformulació del programa "Forma i contracta" (Tram. 250-01024/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 290, 47; esmenes: BOPC, 319, 18)