Comissió d'Empresa i Ocupació

Dia:
Dimecres, 30 d'abril de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació del Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes (Tram. 353-00373/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença d'una representació del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes (Tram. 353-00374/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença d'una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes (Tram. 353-00375/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença d'una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes (Tram. 353-00376/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes (Tram. 353-00377/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença d'una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes (Tram. 353-00378/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença del director general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial davant la Comissió d'Empresa i Ocupació per a informar sobre el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial i la necessitat d'adaptar-lo a la normativa de la Unió Europea (Tram. 357-00584/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Compareixença.

 • 8

  Compareixença del secretari d'Empresa i Competitivitat davant la Comissió d'Empresa i Ocupació per a informar sobre el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial i la necessitat d'adaptar-lo a la normativa de la Unió Europea (Tram. 357-00585/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Compareixença.

 • 9

  Compareixença de Carlos Padrós Reig, professor titular de dret administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en seguretat industrial, amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes (Tram. 353-00381/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença d'una representació del Departament d'Enginyeria Química de l'Institut Químic de Sarrià amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes (Tram. 353-00385/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença d'una representació de l'Entitat Avaluadora de Riscs EAR - Universitat Rovira i Virgili amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes (Tram. 353-00382/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença d'Antonio Muñoz Muñoz, expresident d'Enac i ex-sotsdirector general de Qualitat i Seguretat Industrial, del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes (Tram. 353-00384/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 13

  Compareixença d'una representació de l'Associació de Distribuïdors de Gasoil de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes (Tram. 353-00370/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 14

  Compareixença de Boris Gehring, conseller delegat de la Divisió de Serveis de la Indústria i responsable de l'Àrea de Seguretat Industrial del Grup TÜV Süd, amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes (Tram. 353-00365/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 15

  Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes (Tram. 353-00379/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 16

  Compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes (Tram. 353-00380/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 17

  Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes (Tram. 200-00006/10)

  Govern de la Generalitat

  Tinguda de les compareixences

  (Text presentat: BOPC, 127, 13; esmenes a la totalitat: BOPC, 169, 16)

 • 18

  Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes (Tram. 200-00006/10)

  Govern de la Generalitat

  Nomenament de la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 127, 13; esmenes a la totalitat: BOPC, 169, 16)