Comissió d'Empresa i Ocupació

Dia:
Dimecres, 2 d'abril de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana d'Executius, Directius i Empresaris davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè presenti el projecte "Fem país" (Tram. 356-00508/10)

  Carles Pellicer i Punyed, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació de l'Associació d'Organismes de Control de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes (Tram. 353-00364/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença d'una representació de l'Autoritat Catalana de la Competència amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes (Tram. 353-00383/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença d'una representació de l'Associació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes (Tram. 353-00366/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença d'una representació de la Federació Catalana d'Associacions Territorials d'Empresaris Instal·ladors d'Electricitat, Lampisteria, Climatització i Afins de Catalunya (Ferca) amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes (Tram. 353-00371/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença d'una representació del Gremi de Recarregadors i Mantenidors d'Extintors i Sistemes contra Incendis de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes (Tram. 353-00367/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença d'una representació del Gremi Empresarial d'Ascensors de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes (Tram. 353-00368/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença d'una representació de l'Agrupació de Fabricants de Ciment amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes (Tram. 353-00369/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença d'una representació de la Federació Empresarial Catalana del Sector Químic amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes (Tram. 353-00372/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença d'una representació de l'Associació Empresarial Química de Tarragona amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes (Tram. 353-00386/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana d'Executius, Directius i Empresaris davant la Comissió d'Empresa i Ocupació per a presentar el projecte "Fem país" (Tram. 357-00607/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Compareixença

Nota: (*) El president proposarà, si escau, d'ampliar l'ordre del dia per a substanciar tot seguit la compareixença corresponent al punt 1 de l'ordre del dia.