Comissió d'Empresa i Ocupació

Dia:
Dimecres, 5 de març de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença del director general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial i la necessitat d'adaptar-lo a la normativa de la Unió Europea (Tram. 356-00624/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Empresa i Competitivitat davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial i la necessitat d'adaptar-lo a la normativa de la Unió Europea (Tram. 356-00625/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre l'impacte de la Llei de l'Estat 20/2013, de garantia de la unitat de mercat (Tram. 355-00111/10)

  Felip Puig i Godes, Conseller del Departament d'Empresa i Ocupació

  Sessió informativa.