Comissió d'Empresa i Ocupació

Dia:
Dimecres, 19 de febrer de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la declaració de la Roca del Vallès com a municipi turístic (Tram. 250-00771/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 169, 28)

 • 2

  Proposta de resolució de rebuig i proposta de retirada del Projecte de llei de garantia d'unitat de mercat en tramitació al Congrés dels Diputats (Tram. 250-00837/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Xavier Crespo i Llobet, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 204, 49)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un informe relatiu a les activitats del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (Tram. 250-00851/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 222, 39; esmenes: BOPC, 261, 55)

 • 4

  Compareixença d'una representació de la Fundació Renovables davant la Comissió d'Empresa i Ocupació per a presentar els estudis relatius a l'energia eòlica i l'actualitat del sector (Tram. 357-00433/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença d'una representació de l'Associació Eòlica de Catalunya davant la Comissió d'Empresa i Ocupació per a presentar els estudis relatius a l'energia eòlica i l'actualitat del sector (Tram. 357-00435/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Compareixença.