Comissió d'Empresa i Ocupació

Dia:
Dimecres, 5 de febrer de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del síndic de greuges amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 353-00151/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença de Francesc Vendrell Bayona, director de Consum i Territori del Síndic de Greuges, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 353-00152/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença de Carles Enric Florensa, exdirector de l'Observatori de Dret Privat de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 353-00172/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença d'una representació del Consell de Persones Consumidores de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 353-00160/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença del coordinador general d'Aicec-Adicae amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 353-00175/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença de Manuel Pardos Vicente, president de l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances (Adicae), amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 353-00176/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença d'una representació de la Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 353-00165/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença de Luis Pineda, president d'Ausbanc Consumo, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 353-00173/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença de Montserrat Andrés, delegada d'Ausbanc Consumo a Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 353-00174/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença d'Adrià Alemany, portaveu de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, o d'una representació d'aquesta entitat amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 353-00141/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença d'Ada Colau, membre de l'Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals i de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 353-00142/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença d'una representació del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 353-00153/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 13

  Compareixença de la síndica de greuges de Barcelona amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 353-00154/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 14

  Compareixença d'una representació de l'Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 353-00155/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 15

  Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Consumidors amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 353-00157/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 16

  Compareixença de Santos González Sánchez, president de l'Associació Hipotecària Espanyola, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 353-00161/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 17

  Compareixença d'una representació de l'Associació Espanyola de Banca amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 353-00166/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 18

  Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 200-00003/10)

  Govern de la Generalitat

  Nomenament de la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 59, 28)