Comissió d'Empresa i Ocupació

Dia:
Dimecres, 29 de gener de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'Alfons Conesa Badiella, director de l'Agència Catalana del Consum, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 353-00162/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença d'una representació de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 353-00170/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença d'una representació de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 353-00171/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença de Domènec Martínez Garcia, director de l'Àrea de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social de l'Ajuntament de Terrassa (Vallès Occidental), amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 353-00163/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença de Pablo Izquierdo Blanco, magistrat del Jutjat de Primera Instància número 1 de Mataró, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 353-00145/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença d'una representació del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 353-00150/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença de Martí Batllori, jurista del grup promotor de la iniciativa legislativa popular de la dació en pagament, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 353-00164/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença d'una representació de l'Associació Intercomarcal de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 353-00158/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença d'una representació de la Unió de Consumidors de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 353-00159/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença d'una representació de l'Associació de Consumidors i Usuaris en Acció de Catalunya - Facua amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 353-00156/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença d'una representació de la Unió Sindical Obrera de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 353-00168/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença d'una representació de la Comissió d'Habitatge de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 353-00167/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.