Comissió d'Empresa i Ocupació

Dia:
Dimecres, 27 de novembre de 2013
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'Adrià Alemany, portaveu de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, o d'una representació d'aquesta entitat amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 353-00141/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença d'Ada Colau, membre de l'Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals i de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 353-00142/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença de José María Fernández Seijo, magistrat del Jutjat Mercantil número 3 de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 353-00143/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença de Guillem Soler, jutge del Jutjat de Primera Instància número 1 de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 353-00144/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença d'una representació del Col·legi d'Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 353-00146/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença de Jesús Sánchez, advocat i diputat de la Comissió de Normativa del Col·legi d'Advocats de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 353-00147/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença d'una representació del Consell dels Col·legis d'Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 353-00148/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença d'una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 353-00149/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença de Carme Trilla, de Càritas Diocesana de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 353-00169/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Substanciació.